Wiadomości z Piekar Śląskich

IV nabór do programu "Łączy nas energia"

  • Dodano: 2021-05-26 07:00, aktualizacja: 2021-05-25 21:13

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza dla mieszkańców dodatkowy IV nabór uzupełniający do projektu "Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych". 

Termin składania dokumentów w godzinach pracy Urzędu Miasta od 24.05.2021 r. do 31.05.2021 r., (w poniedziałek do godziny 17.00)

Nabór prowadzony będzie na montaż pompy ciepła do c.w.u. (dla ciepłej wody użytkowej)

Zapoznając się z zapisami regulaminu projektu prosimy zwrócić uwagę na zapisy dotyczące wyżej wskazanego urządzenia.

Komplet składanych dokumentów aplikacyjnych powinien zostać:

  • spięty w jeden pakiet,
  • opatrzony podpisem właściciela / współwłaścicieli / pełnomocnika uczestników,
  • złożony wyłącznie w Punkcie Informowania Mieszkańców, ul. Bytomska 84 lub Bytomska 92, Piekary Śląskie.

Decyduje data wypływu do Urzędu Miasta.
Wnioski można pobrać na stronie internetowej oraz w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miasta Piekary Śląskie przy ul. Bytomskiej 92 oraz Bytomskiej 84.

UWAGA! W przypadku większego zainteresowania mieszkańców o zakwalifikowaniu do projektu będzie decydowało losowanie.

Na kompletny wniosek składa się:

  • deklaracja uczestnictwa,
  • ankieta z zakresu wybranej technologii, spięte w jeden pakiet.

Na co finansowanie i jakie korzyści?

Dotację będzie można uzyskać na dofinansowanie montażu pompy ciepła do c.w.u. w budynkach jednorodzinnych zlokalizowanych na terenie Piekar Śląskich. Pompa ciepła c.w.u. służy do podgrzewania wody użytkowej.

Dofinansowanie, jakie można uzyskać w ramach programu "Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych" to aż 8 590,54 zł w przypadku zainstalowania pompy ciepła do c.w.u. Cena jednostkowa brutto montażu pompy ciepła do c.w.u. wynosi 10 915,04 zł.

Dla kogo?

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów mieszkalnych jednorodzinnych  na terenie Piekar Śląskich (wyłączone zostały budynki w których jest prowadzona działalność gospodarcza) i oddanych do użytkowania do dnia 30.06.2018 r.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.