Wiadomości z Piekar Śląskich

Konsultacje w sprawie programu opieki nad zwierzętami

  • Dodano: 2022-02-17 07:00, aktualizacja: 2022-02-17 11:27

Prezydent Miasta Piekary Śląskie informuje, że w dniach od 15.02 do 20.02.2022 roku odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2022 roku.

Uczestnikami konsultacji są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą swoją działalność statutową na terenie miasta Piekary Śląskie lub działają na rzecz jego mieszkańców.

Konsultacje polegać będą na przekazywaniu opinii i wniosków dotyczących projektu uchwały przez uczestników, w co najmniej jeden ze wskazanych sposobów:

  • poczta elektroniczna Urzędu Miasta Piekary Śląskieekokomunalna@piekary.pl,
  • listownie na adres Urzędu Miasta Piekary Śląskie – ul. Bytomska 84, 41-940 Piekary Śląskie, z adnotacją na kopercie „konsultacje projektu uchwały w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2022 roku”,
  • osobiście u Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej (pok. nr 113 w budynku Urzędu Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84),

Konsultacje projektu uchwały odbywać się będą w terminie od 15 do 20 lutego 2022 r.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również