Wiadomości z Piekar Śląskich

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji przypomina o zabezpieczeniu instalacji

  • Dodano: 2020-10-22 06:30, aktualizacja: 2020-10-21 22:11

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. przypomina o zabezpieczeniu instalacji wodociągowej.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Spółka z o.o. w związku z okresem jesiennym oraz zbliżającym się okresem zimowym, zwraca się do wszystkich właścicieli i administratorów budynków i obiektów na terenie Piekar Śląskich o wykonanie przeglądu wewnętrznej instalacji wodociągowej i zabezpieczenie jej przed zamarznięciem.

W szczególności Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji apeluje o:

  • odwodnienie przewodów doprowadzających wodę do obiektów sezonowych jak ogródki działkowe, rekreacyjne, przydomowe, parcele budowlane, fontanny, baseny itp.
  • ocieplenie pomieszczeń nieogrzewanych i niezamieszkałych oraz studni wodomierzowych w celu zabezpieczenia instalacji i wodomierzy przed zamarznięciem,
  • zapewnienie możliwości dostępu o każdej porze do armatury odcinającej usytuowanej na terenach parcel prywatnych (hydranty, zasuwy, studnie wodomierzowe),
  • oczyszczanie zasuw, hydrantów, włazów, studni wodomierzowych i kanalizacyjnych z liści, a w okresie zimowym ze śniegu. 

Ponadto prosimy wszystkich właścicieli pojazdów samochodowych o nie parkowanie w miejscach, w których usytuowane jest uzbrojenie sieci wodno-kanalizacyjnej jak: zasuwy, hydranty i pokrywy włazowe studni wodociągowych i kanalizacyjnych. Brak dostępu do w/w uzbrojenia uniemożliwia prowadzenie robót na sieci wod.-kan.

Jednocześnie przypominamy, że przez całą dobę, pod numerem telefonu 32 287 13 08, czynne jest pogotowie wodno-kanalizacyjne, gdzie należy zgłaszać wszelkie zauważone awarie wod.-kan.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.