Wiadomości z Piekar Śląskich

Urząd Miasta: Jak złożyć deklarację za śmieci?

  • Dodano: 2020-10-20 06:30, aktualizacja: 2020-10-20 21:06

Miasto ponosi coraz większe koszty związane z odbiorem odpadów, rocznie to niedobór rzędu 2.000.000 zł.

Wynika to z faktu, że nie wszyscy mieszkańcy składają deklaracje śmieciowe i nie wszystkie opłaty są regulowane. Za niewywiązujących się ze swoich obowiązków zapłacić muszą pozostali Piekarzanie. Deklarację opłacać należy w miejscu zamieszkania!

Deklarację składa właściciel nieruchomości. Ten obowiązek dotyczy również:

  • współwłaścicieli,
  • użytkowników wieczystych,
  • jednostek organizacyjnych lub osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu,
  • innych podmiotów władających nieruchomością.

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – deklarację śmieciową składa się i opłaca zgodnie z miejscem ZAMIESZKANIA. Zameldowanie w tym wypadku nie ma znaczenie, ale faktyczne miejsce ZAMIESZKANIA.

Uchwała Rady Miasta Piekary Śląskie Nr XVII/207/19 z dnia 19.12.2019 r. określa wysokość opłaty. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości ZAMIESZKAŁYCH stanowi iloczyn liczby mieszkańców, zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.

Opłata śmieciowa = liczba mieszkańców ZAMIESZKAŁYCH x stawka opłaty

Mieszkańcy są zobowiązani do podawania w deklaracji aktualnej liczby osób ZAMIESZKUJĄCYCH w lokalu mieszkalnym, przy czym każdą zmianę liczby mieszkańców należy zgłosić w terminie do 7 dni od daty nastąpienia tej zmiany, podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy zagrożone jest odpowiedzialnością karną.

Zgodnie z ustawą – właściciele budynków indywidualnych zobowiązani są do składania deklaracji w Urzędzie Miasta do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (Art. 6m. ust.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Od września br. weszły w życie nowe uprawnienia straży gminnej związane z gospodarką odpadami. Strażnicy będą mogli wystawiać mandaty m.in. za brak deklaracji śmieciowej lub podanie w niej nieprawdziwych informacji. Mandat będzie wynosił do 500 zł od osoby. Na terenie Piekar Śląskich właśnie ruszyły kontrole prowadzone przez Straż Miejską.

Prosi się o sprawdzenie danych w swoich deklaracjach śmieciowych i ewentualne zgłoszenie koniecznych zmian, zgodnie ze stanem ZAMIESZKANIA!

W Piekarach Śląskich mieszka 55 030 osób (wg. danych GUS). Zameldowanych jest 51 108 osób. Za śmieci płaci zaledwie 48 447 osób. Różnica wynosi 6583 osoby (względem zamieszkałych) i 2661 osób (względem zameldowanych). 2661 osób nie składających deklaracji śmieciowych to 66 tysięcy złotych straty każdego miesiąca. W skali roku to niemal 800 000 złotych. Jeśli przyjmiemy dane GUS strata jest jeszcze wyższa i wynosi 165 tysięcy złotych miesięcznie, co daje niemal 2 miliony złotych rocznie, które trzeba pokryć z budżetu miasta, czyli z naszych pieniędzy. Aby pokryć straty wszyscy mieszkańcy musieliby płacić za śmieci około 30 zł miesięcznie. Jeżeli sytuacja ze składaniem deklaracji nie ulegnie poprawie podwyżki będą koniecznością.

URZĄD MIASTA

OPŁATY
https://piekary.pl/srodowisko/oplaty-za-gospodarowanie-odpadami/

OBOWIĄZKI i DEKLARACJA
https://piekary.pl/srodowisko/obowiazki-wlascicieli-nieruchomosci/

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI
https://piekary.pl/srodowisko/najczesciej-zadawane-pytania/

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ZASADY
http://zgk.piekary.pl/selektywna-zbiorka/

PSZOK
http://zgk.piekary.pl/oferta/pszok/

ECO HARMONOGRAM
http://zgk.piekary.pl/eco-harmonogram/

ZASADY ODBIORU
http://zgk.piekary.pl/oferta/system-odbioru-odpadow/

Wszelkich informacji i wyjaśnień udzielają:
– w sprawach dotyczących odbioru odpadów i harmonogramów – pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. pod numerami telefonu: (32) 285-42-75 lub (32) 289-95-96.

– w sprawach dotyczących wysokości opłaty – pracownicy Referatu Odpadów i Rolnictwa pod numerami telefonu: (32) 39-39-357 lub (32) 39-39-375.
– w sprawach dotyczących płatności – pracownicy Wydziału Finansowo – Podatkowego pod numerem telefonu: (32) 39-39-302.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również