Wiadomości z Piekar Śląskich

MOPR realizuje Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

  • Dodano: 2021-02-02 10:00, aktualizacja: 2021-02-02 15:02

Gmina Piekary Śląskie w dniu 31.12.2020 r. złożyła wniosek do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach o udzielenie dotacji z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej na realizację Programu pn.  „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021”, który realizowany będzie w ramach środków Funduszu Solidarnościowego.

Do dnia 12.02.2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej dokona ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków.

Realizatorem zadania w imieniu Miasta Piekary Śląskie będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,     
  • osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Program zakłada realizację wsparcia w formach:

  • Usługi opieki wytchnieniowej w ramach  pobytu dziennego w limicie 240 godzin – realizowanej przez gminę.
  • Usługi opieki wytchnieniowej w formie specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki w limicie 20 godzin  – realizowanej przez powiat.

Jednocześnie informujemy, iż usługa specjalistycznego poradnictwa jest skierowana wyłącznie do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych wskazanych w programie w celu podniesienia ich kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej i nie jest tożsama z zajęciami rehabilitacyjnymi, pielęgnacyjnymi, psychologicznymi itp. kierowanymi bezpośrednio dla osób niepełnosprawnych.

Wprowadzenie usługi spowoduje:

  • czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;
  • wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne;
  • podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Piekar Śląskich zainteresowanych możliwością skorzystania z usługi opieki wytchnieniowej w ramach  pobytu dziennego lub ze specjalistycznego poradnictwa w ramach programu „Opieka Wytchnieniowa” do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ul. Bpa. Nankera 103 lub z Zespołem Pracy Socjalnej Działu Aktywizacji Społecznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich przy ul. Wyszyńskiego 31, lub telefonicznie pod numerem telefonu: 515247957, 326307524, 322879503 wew. 623

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również