Wiadomości z Piekar Śląskich

Obniżenie opłat za żłobek tematem najbliższej sesji Rady Miasta

  • Dodano: 2020-04-15 10:15

Opłata za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim jest jednym z ważnych tematów dla mieszkańców miasta. Sprawą obniżenia stawki zajmą się radni podczas najbliższej sesji Rady Miasta Piekary Śląskie.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj zaproponowała, z uwagi na trwający obecnie stan epidemii, obniżenie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim o 40 procent. Projekt ten będzie przedmiotem najbliższej sesji Rady Miasta Piekary Śląskie. Jeśli zostanie przyjęty, stała opłata miesięczna będzie wynosić 200 złotych w skali miesiąca. To kwota umożliwiająca podtrzymanie funkcjonowania placówki bez zwolnień pracowników.

Chcemy pomóc mieszkańcom, ale musimy myśleć także o pracownikach i utrzymaniu placówki. W obliczu kryzysu wiele żłobków zostałoby zlikwidowanych, gdyby nie opłaty wciąż ponoszone przez rodziców. Wybraliśmy kompromisowe rozwiązanie: obniżenie stawki o 40% do minimalnej kwoty, jakiej potrzebujemy, aby utrzymać placówkę. Po zakończeniu epidemii wszystkie dzieci będą miały gdzie wrócić – mówi Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj.

Warto podkreślić, że obecnie obowiązującą jest uchwała nr XVIII/219/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/172/15 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Piekarach Śląskich. Kwestia opłaty za żłobek w okresie zawieszenia działalności jest niewątpliwie trudną sytuacją dla wszystkich stron. Należy równocześnie zaznaczyć, że działalność placówki jest zawieszona, ale jego personel jest w pełnej gotowości do pracy. Poszczególni pracownicy pełnią dyżury, co sprawia, że koszty utrzymania placówki wciąż muszą być ponoszone, co znajduje odzwierciedlenie w polskim prawie.

Odnosi się do tego wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 sierpnia 2013 roku, w którym wskazano: “Opłata za pobyt dziecka w żłobku może być tak skalkulowana by w pewnym stopniu uwzględniać również tzw. gotowość żłobka do świadczenia usług. Zapewnienie bowiem konkretnemu dziecku miejsca w żłobku, skutkuje tym, że niezależnie od tego, czy dziecko to z usług żłobka korzysta cały czas, czy też tylko częściowo, miejsce jego jest cały czas dla niego zarezerwowane“.

Obniżenie opłaty stałej za żłobek będzie procedowane na najbliższej sesji Rady Miasta, którą planuje się na koniec kwietnia. Do tego czasu obowiązuje dotychczasowa stawka.

Szczegółowych informacji dotyczących opłat w Żłobku udziela Monika Popczyk-Szołtysik – Dyrektor Żłobka Miejskiego w Piekarach Śląskich.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.