Wiadomości z Piekar Śląskich

Piekary Śląskie na dobrej pozycji w rankingu Rzeczpospolitej

  • Dodano: 2020-11-19 06:30, aktualizacja: 2020-11-18 16:31

Nasze miasto po raz kolejny zostało docenione w ogólnopolskim rankingu.

Tym razem Rzeczpospolita umieściła Piekary Śląskie na 16 pozycji w Rankingu Samorządów 2020 dotyczącym zrównoważonego rozwoju, wśród miast na prawach powiatu.

Pierwsze miejsce zdobyły Gliwice z 83,68 pkt

Piekary Śląskie uzyskały wynik 71,86 pkt. w województwie śląskim, przed nami, na dziewiątym miejscy znalazły się Katowice – 76,31 pkt. i na trzynastym Rybnik 74,46 pkt. Za nami uplasowano: Ruda Śląska – 30 miejsce, Sosnowiec – 32, Tychy – 40, Bytom – 41, Chorzów – 43, Jastrzębie Zdrój – 44, Zabrze – 46, Dąbrowa Górnicza – 47, Mysłowice – 49, Siemianowice Śląskie – 58, Jaworzno – 59 i Świętochłowice  – 65. Łącznie w kategorii miast na prawach powiatu sklasyfikowano 65 gmin.

Rzeczpospolita – Ranking Samorządów 2020 – miast na prawach powiatu

Ranking Samorządów 2020, ocenia dotychczasowe dokonania i kondycję miast i gmin w wielu obszarach, przez to jest dobrym punktem wyjścia do dyskusji o perspektywach rozwojowych poszczególnych samorządów. Niewątpliwie obecnie taką dyskusję zdominują wyzwania związane z pandemią. Jak podkreślają tegoroczni laureaci, nie wiemy, kiedy pandemia się skończy, ani jak wielki straty spowoduje, ale można spodziewać się, że będą one bardzo duże. Już obecnie samorządowcy szacują ubytki w swoich budżetach na ok. 10 proc. dochodów własnych, a przecież to jeszcze nie koniec. Co istotne w tych trudnych warunkach, lokalni włodarze deklarują, że nie stracą z oczu swoich priorytetów rozwojowych i będę starać się realizować zaplanowane inwestycje.

Kryteria oceny Rankingu Samorządów 2020 to około 50 wskaźników, w czterech filarach: trwałość ekonomiczno-społeczna, trwałość społeczna, trwałość środowiskowa oraz jakość zarządzania. W filarze trwałość ekonomiczno-finansowa brane są pod uwagę takie wskaźniki, jak: dynamika dochodów własnych (w tym dochodów podatkowych), pozyskane dotacje rozwojowe, poziom nadwyżki operacyjnej brutto oraz netto, dynamika wydatków inwestycyjnych, dynamika wydatków na drogi, zakres planów zagospodarowania przestrzennego.

Filar trwałość społeczna odnosi się do działań samorządu mających wpływ na jakość życia mieszkańców oraz budowę społeczeństwa obywatelskiego. Branych jest pod uwagę szereg elementów, m.in. takich jak: dynamika inwestycji w infrastrukturę społeczną, dynamika wydatków na transport, dynamika wydatków na oświatę (w przeliczeniu na liczbę uczniów), wydatki w danym roku na kulturę, sport i rekreację oraz inwestycje w gospodarkę mieszkaniową, liczba miejsc w przedszkolach i żłobkach, przyrost czytelników i zbiorów książek w bibliotekach, wydatki na współpracę z organizacjami pozarządowymi, wartość szeroko pojętego budżetu partycypacyjnego, organizacja bezpłatnego transportu itp.

W filarze trwałość środowiskowa nacisk kładziono na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych. Pod uwagę bierzemy m.in.: inwestycje w ochronę środowiska w danym roku, wydatki na ochronę powietrza i klimatu, wydatki na utrzymanie zieleni, poziom selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, poziom rozwoju sieci wodno-kanalizacyjnej. W ankietach samorządy informowały też o wydatkach na instalacje OZE, na wymianę pieców, na infrastrukturę rowerową, na rewitalizacją obszarów zdegradowanych oraz o poziomie wykonania wskaźników elektromobilności.

W czwartym filarze sprawdzana była jakość zarządzania urzędem (np. wdrożone systemy ISO, wdrożone systemy ewaluacji strategii rozwojowych czy wydatki na szkolenia pracowników), procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami. Tu większość danych pochodzi z e-ankiet.

Pełny ranking Samorządów 2020 Rzeczpospolitej

Już wcześniej Piekary Śląskie zostały dobrze ocenione w rankingach: Wspólnoty dotyczącym wydatków inwestycyjnych samorządów 2017–2019 oraz GZM dotyczącym nakładów na walkę z niska emisją. Kolejne wysoka pozycja w rankingu jest potwierdzeniem zaangażowania piekarskiego samorządu w stabilny i ukierunkowany rozwój miasta.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również