Wiadomości z Piekar Śląskich

Spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać

  • Dodano: 2020-11-17 06:30, aktualizacja: 2020-11-16 19:30

Główny Urząd Statystyczny ogłasza konkurs na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale samospisu.

Uczestnikami konkursu mogą być gminy, na których terenie znajdują się gospodarstwa rolne objęte powszechnym Spisem Rolnym 2020, a ich użytkownicy dokonują samospisu internetowego w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. 

Zadaniem konkursowym jest zachęceni  jak największej liczby użytkowników gospodarstw rolnych do dokonywania samospisu internetowego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie spisrolny.gov.pl.

Gmina która zachęci największą liczbę osób do samospisu otrzyma nagrody

Za zajęcie I miejsca – 5 komputerów all-in-one, 2 urządzenia wielofunkcyjne. II   miejsce –  3 komputery  stacjonarne,  3  monitory, 4  tablety,  1  urządzenie wielofunkcyjne.  III  miejsce   –  2 komputery  stacjonarne,  2  monitory,  3  tablety,  1  urządzenie wielofunkcyjne. IV miejsce – 7 tabletów , 1 urządzenie wielofunkcyjne. V miejsce – 6 tabletów , 1 urządzenie wielofunkcyjne.

Regulamin konkursu oraz wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie spisrolny.gov.pl

Do 30 listopada potrwa Spis Rolny na terenie całego kraju. Warto dodać, że każdy rolnik, który został już spisany i uzyskał unikatowy kod potwierdzający samospis, może wziąć udział w loterii i wygrać jedną z wielu nagród.

Przypomnijmy, że obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne. Poprzedni Powszechny Spis Rolny odbył się w Polsce w 2010 roku.

Powszechny Spis Rolny 2020 jest prowadzony w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 roku, według stanu na dzień 1 czerwca 2020 rok. Udział w nim jest obowiązkowy.

Spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.