Wiadomości z Piekar Śląskich

Konsultacje społeczne w sprawie funkcjonowania handlu i sprzedaży alkoholu

  • Dodano: 2020-11-16 06:30, aktualizacja: 2020-11-15 17:11

Obecnie w Piekarach Śląskich obowiązuje zakaz handlu w godzinach między 24.00 a 6.00 rano.

W dniach 16 listopada do 30 grudnia br. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w celu zebrania opinii na temat godzin funkcjonowania handlu i usług oraz ograniczeń w sprzedaży alkoholu na terenie Piekar Śląskich.

Obecnie kwestie funkcjonowania handlu i usług reguluje uchwała Rady Miasta z 1999 r. Głównym powodem jej uchwalenia była chęć ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach nocnych, co było możliwe jedynie poprzez całkowite ograniczenie możliwości handlu w godzinach nocnych. Uchwalona w 2018 roku ustawa o wychowaniu w trzeźwości daje możliwość Radzie Miasta regulacji powyższych kwestii w odmienny sposób.

Radni Obywatelskiego Klubu Radnych zwrócili się do prezydent Sławy Umińskiej-Duraj o przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie

Ankietę można przesłać pocztą elektroniczną na adres konsultacje@piekary.pl, pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, z dopiskiem "Konsultacje", wypełnić na stronie piekary.pl lub dostarczyć osobiście do Punktu Informowania Mieszkańców w Urzędzie Miasta przy ul. Bytomskiej 84, w terminie od 16 listopada 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu).

W związku z powyższym zachęca się do odpowiedzi na pytania, które będą przydatne w pracach nad projektem uchwały i będą stanowiły istotny głos mieszkańców Piekar Śląskich.

Informacja o wynikach konsultacji podana zostanie do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostanie wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym na terenie budynku Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 84 w terminie 7 dni od zakończenia konsultacji. Ankieta jest anonimowa, zatem prosi się o wypełnienie jej tylko jeden raz.

Ankieta

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również