Wiadomości z Piekar Śląskich

Konsultacje społeczne w sprawie funkcjonowania handlu i sprzedaży alkoholu

  • Dodano: 2020-11-16 06:30, aktualizacja: 2020-11-15 17:11

Obecnie w Piekarach Śląskich obowiązuje zakaz handlu w godzinach między 24.00 a 6.00 rano.

W dniach 16 listopada do 30 grudnia br. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w celu zebrania opinii na temat godzin funkcjonowania handlu i usług oraz ograniczeń w sprzedaży alkoholu na terenie Piekar Śląskich.

Obecnie kwestie funkcjonowania handlu i usług reguluje uchwała Rady Miasta z 1999 r. Głównym powodem jej uchwalenia była chęć ograniczenia sprzedaży alkoholu w sklepach w godzinach nocnych, co było możliwe jedynie poprzez całkowite ograniczenie możliwości handlu w godzinach nocnych. Uchwalona w 2018 roku ustawa o wychowaniu w trzeźwości daje możliwość Radzie Miasta regulacji powyższych kwestii w odmienny sposób.

Radni Obywatelskiego Klubu Radnych zwrócili się do prezydent Sławy Umińskiej-Duraj o przeprowadzenie konsultacji społecznych w tej sprawie

Ankietę można przesłać pocztą elektroniczną na adres konsultacje@piekary.pl, pocztą tradycyjną na adres Urząd Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, z dopiskiem "Konsultacje", wypełnić na stronie piekary.pl lub dostarczyć osobiście do Punktu Informowania Mieszkańców w Urzędzie Miasta przy ul. Bytomskiej 84, w terminie od 16 listopada 2020 r. do 30 grudnia 2020 r. (decyduje data wpływu).

W związku z powyższym zachęca się do odpowiedzi na pytania, które będą przydatne w pracach nad projektem uchwały i będą stanowiły istotny głos mieszkańców Piekar Śląskich.

Informacja o wynikach konsultacji podana zostanie do wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz zostanie wywieszona w miejscu ogólnie dostępnym na terenie budynku Urzędu Miasta w Piekarach Śląskich, ul. Bytomska 84 w terminie 7 dni od zakończenia konsultacji. Ankieta jest anonimowa, zatem prosi się o wypełnienie jej tylko jeden raz.

Ankieta

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.