Wiadomości z Piekar Śląskich

Ponad 70% więcej miejsc w Żłobku Miejskim

  • Dodano: 2021-03-02 06:30, aktualizacja: 2021-03-01 21:09

Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich zapewnia więcej miejsc dla dzieci.

Ich stworzenie możliwe stało się dzięki wnioskowi Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sławy Umińskiej-Duraj, który pozwolił uzyskać celowe dofinansowanie. Obecnie obydwie placówki działające na terenie miasta mogą przyjąć łącznie 120 najmłodszych piekarzan, co oznacza, że ilość miejsc wzrosła o ponad 70 procent w stosunku do lat prezydentury Stanisława Korfantego.

Od dnia 1 marca 2021 r. w Żłobku Miejskim w Piekarach Śląskich przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 106 została zwiększona o 10 liczba miejsc dla najmłodszych dzieci – wzrosła tym samym z 70 do 80. Czterdzieści miejsc będzie dostępnych nadal w Filii Żłobka Miejskiego przy ulicy Bytomskiej 81. Oznacza to, że placówka będzie sprawować opiekę łącznie nad 120 najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta, a to z kolei będzie skutkować usprawnieniem procesu ciągłego naboru. Warto odnotować, że w okresie prezydentury Sławy Umińskiej-Duraj – nastąpił wzrost liczby miejsc o ponad 70%!

Na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Miasto Piekary Śląskie otrzymało dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2021 – 29.600 złotych.

W Żłobku Miejskim w Piekarach Śląskich w ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna. Opieka sprawowana jest nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do 4 roku życia. Warto przypomnieć, że wnioskowanie o przyjęcie do żłobka (drogą elektroniczną) możliwe jest dopiero po nadaniu dziecku numeru PESEL.

Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności:

  1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
  2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
  3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.