Wiadomości z Piekar Śląskich

Ponad 70% więcej miejsc w Żłobku Miejskim

  • Dodano: 2021-03-02 06:30, aktualizacja: 2021-03-01 21:09

Żłobek Miejski w Piekarach Śląskich zapewnia więcej miejsc dla dzieci.

Ich stworzenie możliwe stało się dzięki wnioskowi Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sławy Umińskiej-Duraj, który pozwolił uzyskać celowe dofinansowanie. Obecnie obydwie placówki działające na terenie miasta mogą przyjąć łącznie 120 najmłodszych piekarzan, co oznacza, że ilość miejsc wzrosła o ponad 70 procent w stosunku do lat prezydentury Stanisława Korfantego.

Od dnia 1 marca 2021 r. w Żłobku Miejskim w Piekarach Śląskich przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 106 została zwiększona o 10 liczba miejsc dla najmłodszych dzieci – wzrosła tym samym z 70 do 80. Czterdzieści miejsc będzie dostępnych nadal w Filii Żłobka Miejskiego przy ulicy Bytomskiej 81. Oznacza to, że placówka będzie sprawować opiekę łącznie nad 120 najmłodszymi mieszkańcami naszego miasta, a to z kolei będzie skutkować usprawnieniem procesu ciągłego naboru. Warto odnotować, że w okresie prezydentury Sławy Umińskiej-Duraj – nastąpił wzrost liczby miejsc o ponad 70%!

Na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 Miasto Piekary Śląskie otrzymało dofinansowanie w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+" 2021 – 29.600 złotych.

W Żłobku Miejskim w Piekarach Śląskich w ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz edukacyjna. Opieka sprawowana jest nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przypadku, gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – do 4 roku życia. Warto przypomnieć, że wnioskowanie o przyjęcie do żłobka (drogą elektroniczną) możliwe jest dopiero po nadaniu dziecku numeru PESEL.

Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy w szczególności:

  1. zapewnienie dziecku opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych;
  2. zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
  3. prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również