Wiadomości z Piekar Śląskich

Prezydent Piekar Śląskich z absolutorium

  • Dodano: 2018-07-02 07:45, aktualizacja: 2018-06-29 11:17

W sali Ośrodka Kultury “Andaluzja” odbyła się LIII sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. Radni udzielili Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sławie Umińskiej-Duraj absolutorium z tytułu wykonania budżetu za miniony rok.

Po otwarciu i przedstawieniu porządku obrad, z okazji nominacji na ręce Komendanta Miejskiego Policji w Piekarach Śląskich nadkom. Roberta Klimka oraz podinsp. Kamila Gabora, który objął stanowisko Zastępcy Komendanta, gratulacje i podziękowania złożyli dr inż. Piotr Buchwald oraz Prezydent Miasta Sława Umińska-Duraj. Podczas sesji podziękowano także naczelnikowi Urzędu Skarbowego Markowi Michałowskiemu, który w ostatnim czasie podjął decyzję o przejściu na emeryturę.

Sprawozdanie z działalności Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie w kadencji 2017/2018 przedstawił Daniel Pliszka – dotąd przewodniczący młodzieżowych radnych. Radni i goście sesji, a także przybyli mieszkańcy wysłuchali informacji Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sławy Umińskiej-Duraj o działalności Urzędu Miasta w okresie międzysesyjnym, a także informacji o działalności Rady Miasta.

Następnie rozpoczęto część sesji, w której omówione zostały sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie, finansowe i informacje o stanie mienia komunalnego miasta. Dalej, przedstawiono opinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

Radni udzielili prezydent Sławie Umińskiej-Duraj absolutorium z tytułu wykonania budżetu za miniony rok.

Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie przekazanych projektów uchwał oraz poddanie ich pod głosowanie. Wśród projektów uchwał, nad którymi głosowali radni, znalazły się m. in. projekty uchwał w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Kozłowa Góra oraz Szarlej. Ze wszystkimi uchwałami podjętymi na Sesji mogą Państwo zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.

Końcowe punkty zawarte w porządku obrad uwzględniały przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, czas na zawiadomienia i komunikaty, a także interpelacje, wnioski i wolne głosy radnych.

W obradach LIII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie uczestniczyło 23 radnych.


Źródło: UM Piekary Śląskie

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.