Wiadomości z Piekar Śląskich

Sąd potwierdził obniżenie opłat za żłobek w czasie pandemii

  • Dodano: 2020-10-23 06:30, aktualizacja: 2020-10-22 20:56

W kwietniu br. Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie obniżenia opłat za żłobek w czasie jego zamknięcia wynikającego z pandemii koronawirusa.

Wojewoda Śląski podjął jednak rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzając nieważność uchwały. Urząd Miasta odwołał się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który to potwierdził stanowisko gminy.

W kwietniu br. Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sława Umińska-Duraj zaproponowała, z uwagi na trwający stan epidemii, obniżenie opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim o 40 procent.  Miesięczną opłatę zmniejszono z 338 zł do 200 zł. Kwota ta umożliwia podtrzymanie funkcjonowania placówki bez zwolnień pracowników.

Niestety Wojewoda Śląski podjął rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzając nieważność uchwały

Miasto skierowało sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nie podzielił zdania wojewody – uchylając jego rozstrzygnięcie nadzorcze i przyznając rację radnym Rady Miasta Piekary Śląskie.

Sąd stwierdził, że Rada Miasta posiada kompetencje do ustalania powyższych opłat i nie naruszyła prawa, gdy zróżnicowała jedną z nich. Istnieje przepis, który upoważnia radę do uchwalenia opłaty i nie zawiera ograniczenia, że może być ustalona w tylko jednej wysokości.

Ponadto WSA powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że "opłata za pobyt dziecka w żłobku, może być skalkulowana tak, by w pewnym stopniu, uwzględniać również gotowość żłobka do świadczenia usług. Zapewnienie bowiem konkretnemu dziecku miejsca w żłobku, skutkuje tym, że niezależnie od tego, czy dziecko to z usług żłobka koszta cały czas, czy też tylko częściowo, miejsce jego jest cały czas dla niego zarezerwowane. Podczas jego nieobecności nie może zostać udostępnione innemu dziecku, to zaś przekłada się w oczywisty sposób na ogólne koszty związane z działalnością placówki". 

Sąd stwierdził, że to nie uchwała Rady Miasta została podjęta z naruszeniem prawa, ale to rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody je naruszyło. Wojewodzie przysługuje odwołanie do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Poniżej zaskarżona uchwała Rady Miasta oraz wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również