Wiadomości z Piekar Śląskich

Stypendium dla uzdolnionych uczniów. Nabór wniosków trwa

  • Dodano: 2020-09-23 06:30, aktualizacja: 2020-09-22 17:58

Stypendium Miasta Piekary Śląskie dla Uzdolnionych Uczniów może trafić do osób spełniających stosowne warunki. Nabór wniosków trwa.

Stypendium dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę w piekarskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych dostępne jest dla osób wykazujących się szczególnymi wynikami w nauce. Dokumenty należy dostarczyć do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Piekary Śląskie mieszczącego się przy ulicy Żwirki 23.

Stypendium otrzymuje uczeń, który łącznie spełnia wszystkie trzy, wymienione poniżej kryteria:

  • uczy się w szkole podstawowej lub ponadpodstawowej na terenie Piekar Śląskich,
  • uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiego lub wojewódzkiego konkursu przedmiotowego,
  • w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75.

Termin składania wniosków: do 30 września.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.