Wiadomości z Piekar Śląskich

Sytuacja na rynku pracy na terenie GZM w czasie epidemii koronawirusa

  • Dodano: 2020-09-29 06:30, aktualizacja: 2020-09-28 22:45

Wszystkich zaskoczyła sytuacja epidemiczna z jaką przyszło nam się zmierzyć w tym roku. Skutki epidemii COVID-19 i wprowadzonych w związku z nią COVID-19 obostrzeń będziemy odczuwać jeszcze przez długi czas.

Dla wielu osób istotnym aspektem w obliczu możliwego kryzysu gospodarczego, oprócz kwestii zdrowotnych, są zagadnienia związane z rynkiem pracy. Na portalu InfoGZM zostały zebrane krótkookresowe dane dotyczące bezrobocia na terenie GZM.

Departament Strategii i Polityki Przestrzennej GZM przygotował interaktywną infografikę przestawiającą sytuację na rynku, w oparciu o dane przekazywane przez Główny Urząd Statystyczny. Dane prezentowane są na poziomie powiatów i są aktualizowane co miesiąc. W pierwszej części infografiki umieszczono porównanie najniższej i najwyższej stopy bezrobocia na terenie GZM ze stopą bezrobocia w województwie śląskim i Polsce. Dodatkowo dla każdej wartości stopy bezrobocia zamieszczono porównanie: rok do roku oraz miesiąc do miesiąca (r/r i m/m).

Dane szczegółowe

Dalej znajdują się szczegółowe dane dot. stopy bezrobocia rejestrowanego, liczby bezrobotnych, bezrobotnych na 100 osób w wieku produkcyjnym, liczby bezrobotnych nowo zarejestrowanych oraz wyrejestrowanych z tytułu podjęcia pracy oraz statystyki dot. ofert pracy, w tym np. liczby bezrobotnych na 1 ofertę pracy. W infografice prezentowane są dane od stycznia 2019 lub za ostatnich 12 miesięcy. Dane dla powiatów przedstawione są w formie tabel, wykresów oraz kartogramów.

Infografikę można znaleźć na portalu InfoGZM w zakładce Statystyki > Gospodarka > Rynek pracy (powiaty).

Portal InfoGZM – opracowany i prowadzony przez Departament Strategii i Polityki Przestrzennej GZM – stanowi integralny element jednego ze strategicznych działań GZM, czyli Metropolitalnego Obserwatorium Społeczno-Ekonomicznego. Celem Obserwatorium jest monitorowanie zmian i procesów zachodzących w Metropolii oraz gromadzenie danych, które potencjalnie mogą wspierać proces programowania rozwoju społeczno-gospodarczego GZM.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również