Wiadomości z Piekar Śląskich

Ty także możesz wstąpić w szeregi Policji. Spotkanie w Miejskim Domu Kultury

  • Dodano: 2022-10-20 06:30, aktualizacja: 2022-10-19 22:17

Sława Umińska-Duraj – Prezydent Piekar Śląskich oraz insp. Paweł Dratwiński – komendant Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich brali wczoraj udział w spotkaniu dla chętnych do wstąpienia w szeregi Policji, jakie odbyło się w Miejskim Domu Kultury.

Dołącz w szeregi Policji

Podczas zebrania o pracy policjantów mówili funkcjonariusze z piekarskiej jednostki oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

O pracy policjantów opowiadali kontrterroryści, funkcjonariusze drogówki, psychologowie, specjaliści od naboru ale też policyjni muzycy z orkiestry w Katowicach. Podczas spotkania obecny był także Marek Węgrzynowicz – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich. Nie mogło oczywiści zabraknąć grupy do której adresowane było zebranie czyli piekarskiej młodzieży. Całości przyświecało hasło: “Policję tworzą ludzieŚ twórzmy ją razem!”

Nabór do służby w Komendzie Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich prowadzony jest cały rok. Zachęca się wszystkich, którzy chcą nieść pomoc innym, mają nieposzlakowaną opinię i angażują się w pełni w realizację zadań oraz powierzonych obowiązków. Ten zawód nie tylko pozwoli na realizację planów i marzeń, ale również zapewni stabilizację finansową i stały rozwój zawodowy.

Różnorodność pracy w kilku wydziałach (prewencji, ruchu drogowego, kryminalny, dochodzeniowo-śledczy, nieletnich, przestępstw gospodarczych, pododdziały kontrterrorystyczne i inne), na stanowiskach umożliwiających rozwój indywidualnych predyspozycji.

Policja zapewnia służbę obfitującą w wiele wyzwań, dla osób pełnych empatii i jednocześnie zdecydowanych, którzy z pasją będą wypełniać słowa roty ślubowania stanowiącej policyjne credo.

Służbę w szeregach Policji może pełnić osoba:

  • posiadająca polskie obywatelstwo o nieposzlakowanej opinii,
  • nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
  • korzystająca w pełni z praw publicznych,
  • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
  • posiadająca odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować,
  • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
  • mężczyźni powinni mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Więcej informacji znajduje się na stronie Śląskiej Policji w zakładce REKRUTACJA.

Ostatni termin przyjęć kandydatów do służby w Policji w 2022 roku zostały przez Komendanta Głównego Policji określony na 29 grudnia.

Dodaj komentarz

W związku z nadchodzącą ciszą wyborczą, możliwość komentowania artykułów na naszej stronie zostanie tymczasowo zablokowana.
Dziękujemy za zrozumienie i zachęcamy do powrotu do dyskusji po zakończeniu ciszy wyborczej.

Czytaj również