Wiadomości z Piekar Śląskich

XL sesja Rady Miasta Piekary Śląskie

  • Dodano: 2021-10-01 06:30, aktualizacja: 2021-10-03 19:19

W dniu 30 września odbyła się XL sesja Rady Miasta Piekary Śląskie.

W porządku obrad znalazły się zagadnienia związane między innymi z przebiegiem wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za I półrocze, wieloletnią prognozą finansową i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie.

Budżet za I półrocze

Na początku sesji zaprezentowano projekty wybrane do realizacji w ramach tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego i sprawozdanie z działalności spółek z udziałem Miasta Piekary Śląskie za rok 2020. Przedstawiono także informacje o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie za I półrocze 2021 r., kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Piekary Śląskie na dzień 30 czerwca 2021 r.

Podjęto również szereg uchwał, wśród których znalazły się te dotyczące nadania drodze położonej w Piekarach Śląskich nazwy: Pod Lasem, „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze gminy Piekary Śląskie”, zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Piekary Śląskie na lata 2021-2049, zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Piekary Śląskie dla obszaru Brzeziny Śląskie oraz terenów położonych w rejonie ul. Brzechwy.

Szczegóły dotyczące poszczególnych uchwał, którymi zajmowała się podczas dzisiejszej sesji Rada Miasta znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Nagranie z sesji zostanie udostępnione na stronie piekary.pl po dodaniu napisów zapewniających dostępność cyfrową.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.