Wiadomości z Piekar Śląskich

XVII Piekarski Wielobój Ratowniczy MediCup. Sprawdź zasady!

 • Dodano: 2023-09-22 10:30

Komenda Hufca Związku Harcerstwa Polskiego w Piekarach Śląskich wraz z Centrum Zarządzania Kryzysowego serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XVII Piekarskim Wieloboju Ratowniczym MediCup, który odbędzie się na Stanicy Obozowej Hufca Piekary Śląskie w Kokotku 29 września 2023 r.

Impreza jest skierowana do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych w Piekarach Śląskich. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, co oznacza, iż zarówno uczestnicy, jak i opiekunowie nie są zobowiązani do wpłaty wpisowego. Zgłoszenia będą przyjmowane do 25 września 2023 r. za pomocą internetowego formularza. 

Wielobój ma na celu:

 • propagowanie nauki pierwszej pomocy wśród społeczeństwa,
 • promocja działań Związku Harcerstwa Polskiego wśród społeczności lokalnej,
 • wyłonienie zwycięzców gry ratowniczo-sprawnościowej,
 • sprawdzenie wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy w praktyce,
 • propagowanie zdrowego stylu życia i dbania o sprawność fizyczną młodzieży,
 • promowanie postawy reagowania na krzywdę innych.

Wielobój rozgrywany będzie w 2 kategoriach wiekowych:

 • szkoły podstawowe,
 • szkoły ponadpodstawowe.

Każda ze szkół ma możliwość zgłoszenia nieograniczonej liczby 4-osobowych patroli. Inne instytucje, organizacje i drużyny mają możliwość wystawienia patrolu, pod warunkiem, że jego członkowie będą uczniami piekarskich szkół. Ocenianie zadań dostosowane będzie do kategorii, w której startuje dany patrol. Każdy patrol musi posiadać pełnoletniego opiekuna, który nie wchodzi w skład patrolu. Opiekunowie nie mogą brać udziału w czynnościach ratowniczych ani podpowiadać uczestnikom.

Zgłoszenia patroli przyjmowane są do 25 września 2023 r. za pomocą formularza zgłoszeniowego.O zakwalifikowaniu się na wielobój decyduje kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc ograniczona.

Warunki uczestnictwa:

 • dobry stan zdrowia uczestników,
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna na udział w wieloboju (dotyczy niepełnoletnich uczestników),
 • ubezpieczenie NNW dla każdego członka patrolu,
 • patrol ma obowiązek posiadania pełnoletniego opiekuna.

Obowiązkowym wyposażeniem każdego patrolu jest ubezpieczenie NNW, telefon komórkowy z dostępem do Internetu oraz możliwością wykonywania połączeń telefonicznych, wyłącznie w celu kontaktu z organizatorami. Uczestnicy powinni mieć wygodne obuwie, ubiór dostosowany do pogody. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za sprzęt elektroniczny, rzeczy wartościowe oraz rzeczy zgubione lub zniszczone podczas trwania wieloboju.

Organizator zapewnia:

 • transport autokarem na trasie Piekary Śląskie – Kokotek – Piekary Śląskie,
 • materiały opatrunkowe niezbędne podczas pozoracji,
 • ciepły posiłek,
 • bogaty pogram imprezy,
 • dyplomy oraz nagrody dla zwycięskich patroli.

Zawody rozpoczynają się w dniu 29 września 2023 r. o godzinie 8:30 i kończą tego samego dnia około godziny 17:00.

Szczegółowy harmonogram Wieloboju:

 • 8:30 wyjazd uczestników spod supermarketu Lidl przy ul. Ziętka w Piekarach Śląskich,
 • 9:30 przyjazd do Kokotka, zapoznanie z terenem wieloboju,
 • 10:00 odprawa patrolowych i opiekunów,
 • 10:30 rozpoczęcie gry ratowniczo-sprawnościowej,
 • 14:00 obiad,
 • 15:00 apel podsumowujący wielobój,
 • 16:00 wyjazd z Kokotka do Piekar Śląskich,
 • zakończenie imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin poszczególnych punktów programu.

Gra składać się będzie z symulacji ratowniczo-sprawnościowych, z punktacją dostosowaną do kategorii wiekowej uczestników. Za właściwą postawę i kulturę osobistą, drużyny będą mogły otrzymać do 10 punktów. Jednocześnie za niewłaściwe zachowanie, śmiecenie itp. patrol może zostać ukarany punktami karnymi do -50 punktów lub całkowitą dyskwalifikacją – o przyznaniu dodatkowych bądź ujemnych punktów decydują organizatorzy. Wielobój wygrywa patrol, który zdobędzie największą liczbę punktów.

Symulacje ratownicze opracowane zostaną w oparciu o podstawę programową przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”, a także mogą zostać poszerzone o postępowanie w przypadku: rany postrzałowej, rany w obrębie klatki piersiowej (uszkodzenie płuca), rany kłutej, użycia AED, wytrzeźwienia, badania urazowego, amputacji wypadkowej.

Podczas gry zabronione jest korzystanie przez patrole z pomocy naukowych, telefonów komórkowych w celu sprawdzenia postępowania w czasie symulacji oraz kontaktowanie się z innymi patrolami (naruszenie tego punktu grozi dyskwalifikacją)

Organizatorem wieloboju jest Komenda Hufca ZHP Piekary Śląskie, we współpracy z Centrum Zarządzania Kryzysowego w Piekarach Śląskich.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również