Wiadomości z Piekar Śląskich

Zamieszkaj w Piekarach – działki na sprzedaż

  • Dodano: 2022-02-15 07:00, aktualizacja: 2022-02-14 19:17

Ponownie macie możliwość zamieszkać w Piekarach Śląskich. Miasto dysponuje 4 działkami budowlanymi na sprzedaż w rejonie ulic Grunwaldzkiej.

Przetarg odbędzie się 10 marca 2022 r. o godz. 10.00, a wadium należy wpłacić do 3 marca. Każda z działek ma około 900 m2, ceny wywoławcze od 150 tysięcy złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2022 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie, ul. Bytomska 84, sala 201 (II piętro)

Wadium w wysokości ustalonej dla każdej z działek należy wnosić w pieniądzu przelewem na konto:
PKO Bank Polski SA, numer konta bankowego: 05 1020 2313 0000 3402 0556 3525 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 marca 2022 r.

Ogłoszenie dotyczące sprzedaży

Działki mają o regularny prostokątny kształt o powierzchni około 900 m2. Tereny te w planie zagospodarowania przestrzennego ujęte są jako zabudowa jednorodzinna. Ceny zaczynają się już od 160 zł netto za m2.

Działki usytuowane przy ulicy Grunwaldzkiej, w sąsiedztwie rowu melioracyjnego, budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 66, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów niezabudowanych (łąki, pola) nie przeznaczonych pod zabudowę. W dalszej odległości zakład produkcyjny, zbiornik wodny oraz cmentarz przy ul. Pokoju. Działki o regularnym, czworobocznym kształcie, porośnięte zielenią nieurządzoną (drzewa, krzewy, samosiejki), ukształtowanie terenu działek wykazuje spadek terenu w kierunku północnym, do rowu melioracyjnego. Działki usytuowane są wzdłuż działki nr 2092/115, po której docelowo ma się odbywać ich skomunikowanie z drogą publiczną ulicą Grunwaldzką. W obszarze działki przebiega kanalizacja ogólnospławna ø500, którą odprowadzane są wody opadowe z terenu ulicy Grunwaldzkiej. W bezpośrednim sąsiedztwie działek brak jest infrastruktury technicznej.

Zgodnie z uzgodnieniem branżowym wydanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o. w ulicy Grunwaldzkiej przebiega sieć wodociągowa ø180PE, kanalizacja sanitarna tłoczna ø160 oraz kanalizacja sanitarna ø250. Istnieje możliwość uzyskania warunków przyłączenia działek do sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej.

Dla działek, w zakresie pozostałej infrastruktury, nie zostały zebrane szczegółowe uzgodnienia branżowe przebiegu infrastruktury technicznej, niemniej z map dostępnych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miasta Piekary Śląskie wynika, iż w ulicy Grunwaldzkiej przebiega sieć teletechniczna, sieć elektroenergetyczna, sieć gazowa oraz kanalizacja ogólnospławna. Szczegółowe uzgodnienia branżowe przebiegu urządzeń infrastruktury technicznej należy uzyskać od poszczególnych gestorów sieci, wszelkie prace w pobliżu sieci należy prowadzić w uzgodnieniu i pod nadzorem danego gestora, wobec posadowienia urządzeń infrastruktury podziemnej należy zachować bezpieczne odległości od ich przebiegu, nabywca zobowiązany jest ponadto umożliwić gestorom wejście na nieruchomość w celu konserwacji lub usunięcia powstałej awarii. Nie wyklucza się, iż na nieruchomości mogą występować urządzenia infrastruktury technicznej nie wykazane na mapie sieci uzbrojenia terenu dostępnej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Piekarach Śląskich.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również