Wiadomości z Piekar Śląskich

Zasady funkcjonowania placówek oświatowych i żłobków [AKTUALIZACJA]

  • Dodano: 2020-05-26 10:00

Od 25 maja br. będą umożliwione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci z klas I- III szkoły podstawowej, uruchomiony zostanie żłobek, również od 25 maja br. ruszą konsultacje dla uczniów klas 8 i maturzystów. Natomiast od 1 czerwca br. rozpoczną się konsultacje dla uczniów z pozostałych klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Od 25 maja uruchomiony zostanie Żłobek Miejski, na 110 miejsc jakie w normalnych warunkach zapewniał, chęć odbycia zajęć opiekuńczych zadeklarowali rodzice 13 dzieci.

Zgodnie z wytycznymi rządu, liczba dzieci w grupie przedszkolnej została ograniczona

W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców pracujących, w drugiej kolejności zapewnione będzie miejsce dla dziecka, którego co najmniej jeden rodzic pracuje. Ponadto, zasiłek opiekuńczy przysługuje wszystkim rodzicom, którzy zdecydują się na pozostanie z dziećmi w domach po 24 maja.

Na chwilę obecną nie ma jeszcze decyzji czy uczniowie będą się uczyli na odległość czy wrócą do nauki stacjonarnej w szkołach po 7 czerwca. Nie ma jeszcze także decyzji, w jaki sposób będzie wyglądała nauka od 8 do 26 czerwca br. Dalsze uruchomienie szkół i placówek oświatowych będzie uzależnione od sytuacji epidemicznej i wytycznych Ministra Zdrowia oraz GIS.

Od 25 maja br. wznawiamy działalność publicznych przedszkoli w zakresie prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Na 15 samodzielnych przedszkoli oraz jeden oddział przedszkolny zorganizowany w Miejskiej Szkole Podstawowej Nr 1 chęć udziału w zajęciach opiekuńczych zadeklarowało 253 rodziców na 1674 dzieci zapisanych w miejskich przedszkolach.

Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, w tym możliwość uczestnictwa w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz zajęciach rewalidacyjnych. Na 75 oddziałów klas I-III prowadzonych w 11 szkołach podstawowych o łącznej liczbie 1441 uczniów w tych oddziałach, chęć udziału w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych zadeklarowało 24 uczniów. W zajęciach rewalidacyjnych w formie stacjonarnych organizowanych na terenie szkół zadeklarowało 64 uczniów. Udział w konsultacjach organizowanych na terenie szkół dla uczniów klas ósmych przystępujących do egzaminu ósmoklasisty zadeklarowało 78 uczniów z 413 uczniów klas ósmych, których nauka zorganizowana jest w 22 oddziałach prowadzonych w piekarskich szkołach podstawowych.

Od 25 maja br. ruszają również konsultacje dla uczniów klas maturalnych

Chęć udziału w konsultacjach prowadzonych na terenie szkół ponadpodstawowych zadeklarowało 10 uczniów.

Od 25 maja swoją działalność wznawia również Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, a także młodzieżowe domy kultury.

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

INFORMACJA DLA UCZNIÓW

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu.
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

  • dziennik elektroniczny;
  • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
  • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniono e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również