Wiadomości z Piekar Śląskich

ZGM informuje o zasadach odbioru odpadów

  • Dodano: 2020-10-06 06:30, aktualizacja: 2020-10-05 17:31

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej podsumowuje zagadnienia związane z segregacją odpadów w zabudowie wielorodzinnej.

Wszystko wskazuje na to, że jest coraz lepiej, ale mieszkańcy muszą pamiętać o zasadach dotyczących utylizacji sprzętu AGD, odpadów wielkogabarytowych i poremontowych.

Na podstawie wcześniejszych przepisów oraz zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr XX/235/20 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Piekary Śląskie, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich – w zarządzanych przez siebie zasobach – wprowadził  dla ich mieszkańców możliwość zbierania w sposób selektywny wszystkich odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.

Wszystkie miejskie zasoby mieszkaniowe to zabudowa wielorodzinna

Na zakładzie jako zarządcy spoczywa obowiązek wyznaczenia, przygotowania i utrzymywania czystości placyku gospodarczego. Ponadto  przedstawiciele ZGM muszą wyposażyć każdy placyk gospodarczy w dostateczną liczbę pojemników służących zbieraniu odpadów oraz utrzymywaniu ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Każdy nowy mieszkaniec otrzymuje ulotkę ze szczegółowym opisem zasad segregacji odpadów. Ponadto raz w roku prowadzone są szeroko zakrojone działania informacyjne poprzez kolportaż ulotek informacyjnych do skrzynek pocztowych, w których przypomina się, że:

  • pojemnik szary służy do utylizacji odpadów zmieszanych,
  • pojemnik zielony do wyrzucania szkła,
  • pojemnik żółty służy do wyrzucania tworzyw sztucznych i metali,
  • pojemnik niebieski – papieru,
  • pojemnik brązowy – odpadów BIO kuchennych,
  • pojemnik metalowy mały – popiołu.

Prowadzona przez ZGM akcja informacyjna dotycząca segregacji odpadów przynosi coraz lepsze efekty i w przeważającej większości mieszkańcy starają się segregować wyrzucane odpady. Okazuje się jednak, że problem stanowi wyrzucanie przez mieszkańców odpadów wielkogabarytowych, sprzętu AGD i odpadów poremontowych.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej podkreśla

  • odbiór  wszystkich odpadów poremontowych każdy mieszkaniec ma obowiązek zapewnić sobie bezpośrednio w firmie odbierającej odpady poprzez zamówienie indywidualnego kontenera  lub worka BIG-BAG,
  • sprzęt AGD powinien być dostarczany przez mieszkańca bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów,
  • odpady wielkogabarytowe w mniejszej ilości mogą być składowane w sposób uporządkowany przy placykach gospodarczych lub po uzgodnieniu z firmą wywozową składowane w zamówionych na ten cel kontenerach.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej apeluje do mieszkańców

- Kolejnym problemem jest przywożenie i podrzucanie przy naszych placykach gospodarczych  przez nieznane osoby gruzu, odpadów poremontowych, sprzętu AGD, opon, ściętych krzewów i gałęzi itp. Osoby te czują się bezkarne, ponieważ nie jesteśmy w stanie zapobiec takim sytuacjom ani udowodnić winy i wezwać do zabrania podrzuconych śmieci – zaznacza ZGM.

- Zwracamy się do naszych mieszkańców, którzy mogą wskazać sprawców z apelem o  zgłaszanie takich przypadków do administracji. Zapewniamy anonimowość osób zgłaszających – podkreśla.

Zakład rozpoczął przebudowę placyków gospodarczych i montaż półpodziemnych pojemników do gromadzenia odpadów, co których celem jest poprawa estetyki sąsiedztwa zarządzanych budynków oraz ułatwienie segregacji.

ZGM informuje o zasadach odbioru odpadów

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również