Wiadomości z Piekar Śląskich

Złóż wniosek o 500+ do ZUS

 • Dodano: 2023-03-03 07:00, aktualizacja: 2023-03-02 20:11

Od 1 lutego 2023 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjmuje wnioski o świadczenie wychowawcze 500 plus na nowy okres świadczeniowy, który będzie trwał od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Osobie, która złoży prawidłowo wypełniony formularz do 30 kwietnia 2023 r., ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.

Świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia, niezależnie od osiąganych dochodów.

Wniosek o jego przyznanie mogą złożyć:

 • rodzice (matka lub ojciec),
 • opiekun faktyczny (tj. osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka), jeśli dziecko wspólnie z nimi zamieszkuje i pozostaje na ich utrzymaniu,
 • opiekunowie prawni dziecka, 
 • dyrektor domu pomocy społecznej,
 • osoby prowadzące rodzinny dom dziecka, dyrektorzy placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych, dyrektorzy interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych.

Aby otrzymać świadczenie na nowy okres świadczeniowy, trzeba złożyć do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych odpowiedni wniosek drogą elektroniczną. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 1 lutego 2023 r. Jeśli osoba złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. w terminie:

 • od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2023 r.,
 • od 1 do 31 maja 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem za czerwiec, do 31 lipca 2023 r.,
 • od 1 do 30 czerwca 2023 r. –  ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem za czerwiec, do 31 sierpnia 2023 r.,
 • od 1 do 31 lipca 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od lipca, do 30 września 2023 r.,
 • od 1 do 31 sierpnia 2023 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, do 31 października 2023 r.

Ważne!

 • Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2023 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2023 r.
 • Złożenie wniosku do końca czerwca 2023 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2023 r.
 • Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2023 r., świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski będzie można złożyć za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji mZUS dostępnej na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety) z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację należy pobrać ze sklepów Google Play oraz App Store. Aplikacja mZUS zawiera funkcje, które przyspieszają wypełnienie wniosku. Jeśli świadczenie było przyznane w poprzednim okresie świadczeniowym, to przy składaniu nowego, przez aplikację mZUS, dane zostaną automatycznie pobrane. Oczywiście, mogą one być w razie potrzeby edytowane przez wnioskującego. 

Wniosek można również wypełnić za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS

Rodzic lub opiekun dziecka, który ma numer PESEL, będzie mógł wysłać formularz także przez portal Emp@tia albo swój bank – jeśli uruchomił on taką usługę. Jeżeli skorzystamy z portalu Emp@tia lub pośrednictwa banku, a nie posiadamy profilu na PUE ZUS, to Zakład Ubezpieczeń Społecznych założy nam taki profil automatycznie na podstawie danych podanych przez nas we wniosku.

Świadczenie wychowawcze przysługuje również zamieszkałym w Polsce obywatelom Unii Europejskiej, a także pozostałym cudzoziemcom, o ile mają legalny pobyt w Polsce wraz z dostępem do polskiego rynku pracy. Do wniosku powinni dołączyć dokument potwierdzający legalność pobytu wraz z dostępem do rynku pracy, np. kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”.

Świadczenie 500 plus przysługuje obywatelom Ukrainy, którzy przybyli z Ukrainy do Polski po 23 lutym 2022 r. w związku z działaniami wojennymi i uzyskali legalny pobyt w Polsce na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wniosek o świadczenie powinni oni złożyć na specjalnie przygotowanym w języku ukraińskim formularzu SW-U poprzez PUE ZUS, portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również