Wiadomości z Piekar Śląskich

Jakich pytań rekruter nie może zadać?

  • Dodano: 2020-02-12 15:30

Choć na rozmowie rekrutacyjnej mogą paść różne pytania – od naszych zainteresowań przez zagadki logiczne – są też takie, których rekruter nie może zadać. Poznaj je i wiedz, kiedy możesz odmówić odpowiedzi nietaktownemu pracodawcy.

Cały proces rekrutacyjny odbywa się zgodnie z poszanowaniem prawa polskiego oraz unijnego. Szczególny nacisk kładzie się na kodeks pracy, przepisy związane z ochroną danych osobowych oraz zakazem dyskryminacji. Oznacza to, że pewne pytania nie mają prawa paść podczas spotkania z rekruterem.

Do takich pytań zaliczyć możemy przede wszystkim informacje związane z naszymi przekonaniami lub intymnością. Pracodawca nie może pytać o nasze poglądy polityczne, wyznanie, orientację seksualną, szeroko rozumiany światopogląd czy pochodzenie etniczne. Do tego katalogu zaliczymy również pytania o plany macierzyńskie, z którymi kobiety dość często mogą się spotkać.

Pracodawca nie może również pytać o wszelkie kwestie, które godzą w dobra osobiste pracownika. Zapytanie o stan cywilny, majętność pracownika, kwestie związane z rodziną kandydata – w tym ilość i wiek dzieci – stanowią przykładowe naruszenie dóbr osobistych pracownika. Nie dopuszcza się również zapytań o przynależność do związków zawodowych czy organizacji pozarządowych. Dopuszcza się jednak pytanie o nasze oczekiwane zarobki. Jeśli otrzymamy informację o wynagrodzeniu brutto, zawsze możemy skorzystać z narzędzia jakim jest kalkulator wynagrodzeń.

Jakie pytania są warunkowo dopuszczalne? Karalność, nałogi, choroby przebyte lub w trakcie rekonwalescencji. Jednak nie na każdej rozmowie rekrutacyjnej mogą one paść – muszą być one uzasadnione specyfiką pracy, np. jako funkcjonariusz policji czy pracownik banku. O takich wymogach pracodawca powinien poinformować już w ogłoszeniu o pracę.

Pamiętajmy, że w sytuacji pojawienia się takich pytań przysługuje nam prawo do odmowy udzielenia odpowiedzi. Odmowę warto umotywować faktem, iż zadane pytanie nie ma związku z kandydaturą na dane stanowisko i wolimy zachować intymne kwestie wyłącznie dla siebie.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.