Wiadomości z Piekar Śląskich

Działalność Piekarskiej Grupy Inicjatyw

  • Dodano: 2018-02-23 07:45, aktualizacja: 2018-02-22 12:05

Piekarska Grupa Inicjatyw w tym roku obchodzi pierwszą rocznicę swojej działalności. Zrzesza ona mieszkańców Piekar, którzy działają na rzecz lokalnej społeczności i chcą mieć wpływ na to, co dzieje się w ich najbliższym otoczeniu.

Celem nadrzędnym grupy jest aktywizacja lokalnej społeczności i szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego.

Pomysł założenia grupy pojawił się w pod koniec 2016 roku w czasie spotkań dotyczących kolejnej edycji piekarskiego Budżetu Obywatelskiego, w której zostały przedstawione propozycje wprowadzenia zmian w jego funkcjonowaniu. Od tego czasu członkowie grupy aktywnie zaangażowali się w działania na rzecz mieszkańców Piekar Śląskich oraz budowy społeczeństwa obywatelskiego w naszym mieście.

Celem działalności PGI jest przede wszystkim pobudzanie aktywności i świadomości społecznej mieszkańców, monitorowanie funkcjonowania organów samorządowych, promowanie społeczeństwa obywatelskiego, a także czynny udział w procedowaniu uchwał ważnych z punktu widzenia mieszkańców.

Jako grupa społeczna PGI silnie zaangażowało się w monitorowanie piekarskiego Budżetu Obywatelskiego. W tegorocznej edycji członkowie grupy czynnie biorą udział w pracach Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego, który powołany został właśnie z myślą o mieszkańcach. Prace Zespołu dają możliwość monitorowania procedur BO, jak również aktywizują lokalną społeczność. Członkowie PGI do tej pory zgłaszali wiele uwag i proponowali wiele rozwiązań, co w efekcie pozwoliło na zmianę niektórych zapisów uchwały i jeszcze lepsze doprecyzowanie jej treści.

Grupa dąży do tego, by procedura Budżetu Obywatelskiego była współtworzona przez jak największą liczbę mieszkańców, odpowiadała im potrzebom i była dla nich jak najbardziej przyjazna i przejrzysta. Miejmy nadzieję, że podejmowane przez członków grupy działania w jeszcze większym stopniu zachęcą piekarzan do aktywnego udziału i partycypowania w kolejnych edycjach piekarskiego Budżetu Obywatelskiego.

W ramach akcji „Twój Budżet Obywatelski”, która aktualnie prowadzona jest w mieście, PGI chce przekonać i zachęcić piekarskich seniorów, aby i oni czynnie włączyli się w procedurę BO, zgłaszając swoje projekty i pomysły. Budżet obywatelski to współdecydowanie o wydatkowaniu ściśle określonej kwoty z budżetu miasta. Przedstawiciele PGI tłumaczyli seniorom, że oni również mają swój wkład w przychody budżetu miasta, a tym samym mają prawo skorzystać z możliwości, jakie daje Budżet obywatelski i współdecydować o wydatkowaniu określonej puli środków publicznych. To wcale nie jest takie trudne, jak wielu starszym osobom się wydaje.

Działalność PGI skupia się nie tylko na piekarskim Budżecie Obywatelskiego, ale również w obrębie innych tematów, ważnych z punktu widzenia mieszkańców. Wśród podejmowanych działań znajdują się między innymi:

  • zgłaszanie propozycji i uwagi do projektu uchwały o konsultacjach społecznych z mieszkańcami
  • monitorowanie obecności radnych na deklarowanych dyżurach – „Certyfikat dostępności”
  • ocena pracy i zaangażowania radnych pod kątem budowy i promowania społeczeństwa obywatelskiego „Kartka dla radnego”
  • monitorowanie terenu miasta i zgłaszanie przez aplikację LocalSpot do Urzędu Miasta zlokalizowanych przez nas dzikich wysypisk w ramach akcji „Brudno tu”
  • dzięki współpracy PGI ze Stowarzyszeniem “Bona Fides” zorganizowano m.in. warsztaty dot. ewaluacji budżetu obywatelskiego, które odbyły się w ramach konsultacji społecznych przeprowadzonych przez Urząd Miasta Piekary Śląskie na wniosek radnych Rady Miasta
  • przygotowania do kampanii “Inicjatywa lokalna”, która również ma na celu aktywowanie środowiska lokalnego do uczestnictwa w życiu miasta

Dołączając się do apelu Piekarskiej Grupy Inicjatyw, zachęcamy wszystkich mieszkańców Piekar Śląskich do współpracy na rzecz całej naszej lokalnej społeczności!

Szczegółowo o działalności PGI można poczytać na facebook’owym profilu grupy pod adresem: www.facebook.com/PiekarskaGrupaInicjatyw/

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również