Wiadomości z Piekar Śląskich

Nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców

  • Dodano: 2021-02-09 10:00, aktualizacja: 2021-02-09 13:38

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich ogłasza nabór wniosków o udzielenie jednorazowej dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy. Wnioski można składać od dnia 1.02.2021 r. do dnia 31.03.2021 r.

O udzielenie jednorazowej dotacji mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy i mali przedsiębiorcy, którzy:

  • na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności  (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego,  o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01 Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z.
  • przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.
  • nie mieli zawieszonej działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.

Dotacja może być udzielona w kwocie 5 tysięcy złotych. Na otrzymanie  dotacji nie będzie miał wpływu fakt otrzymania dotacji  przyznawanej na podstawie art. 15 zze4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ustawy COVID).

Pracodawca składa wniosek o udzielenie jednorazowej dotacji wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl

Zasady przyznawania wsparcia oraz niezbędne dokumenty dostępne tutaj
 
Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich:
mail: sekretariat@puppiekary.pl
telefon: 32 381 58 91

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również