Wiadomości z Piekar Śląskich

Nagrody za osiągnięcia im. Pawła Świętka. Wypełnij wniosek!

  • Dodano: 2023-01-04 06:30, aktualizacja: 2023-01-03 19:58

Urząd Miasta Piekary Śląskie informuje, że do 15 stycznia 2023 r. można składać wnioski o przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne im. Pawła Świętka. Nagrody są jednorazowymi wyróżnieniami indywidualnymi dla uczniów lub studentów, którzy mogą się poszczycić znaczącymi osiągnięciami sportowymi lub artystycznymi. Nagrodę przyznaje się niezależnie od sytuacji materialnej.

Nagrody wypłacane są jednorazowo za miniony rok kalendarzowy.

Wnioski o przyznanie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kserokopiami dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia w roku kalendarzowym poprzedzającym złożenie wniosku, składa się w komórce organizacyjnej właściwej do spraw sportu i kultury Urzędu Miasta Piekary Śląskie, w terminie do 15 stycznia br.

Kto może otrzymać nagrodę?

Nagrodę za wybitne osiągnięcia sportowe może otrzymać uczeń lub student, który zdobył co najmniej trzecie miejsce w mistrzostwach lub ogólnopolskich zawodach w sportach indywidualnych lub drużynowych organizowanych przez właściwy w danej dyscyplinie polski związek sportowy lub wygrał eliminacje wojewódzkie tych zawodów albo został zakwalifikowany do udziału w mistrzostwach świata, Europy lub w igrzyskach olimpijskich albo zdobył medalowe miejsce w innych międzynarodowych zawodach sportowych.

Nagrodę za wybitne osiągnięcia artystyczne może otrzymać uczeń lub student, który zdobył co najmniej trzecie miejsce w międzynarodowym, ogólnopolskim lub wojewódzkim konkursie, przeglądzie lub festiwalu albo odniósł sukces artystyczny rangi ogólnopolskiej.

W przypadku uzyskania przez ucznia lub studenta w roku kalendarzowym więcej niż jednego osiągnięcia sportowego lub artystycznego uprawniającego do otrzymania nagrody na podstawie ww. uchwały, jak również w przypadku spełnienia przez osobę uprawnioną przesłanek do uzyskania na podstawie odrębnych przepisów stypendium/nagrody za osiągnięcia w sporcie, finansowanego z budżetu Miasta Piekary Śląskie, przyznaje się jedno świadczenie w wyższej wysokości.

Przyznanie lub nieprzyznanie nagrody następuje w drodze indywidualnego rozstrzygnięcia, wydanego przez Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, a jej wypłacenie następuje przelewem na numer konta bankowego lub w kasie Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

W załączeniu wniosek o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe lub artystyczne im. Pawła Świętka.

Wniosek

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również