Wiadomości z Piekar Śląskich

"Ogród doświadczeń" w Miejskim Przedszkolu nr 17

  • Dodano: 2022-11-10 06:15, aktualizacja: 2022-11-09 21:17

W Miejskim Przedszkolu nr 17 w Piekarach Śląskich realizowany jest projekt pn. "Ogród doświadczeń", który zakłada stworzenie ogrodu ze strefą badawczo-relaksacyjną i ekologicznym systemem nawadniania.

Celem inicjatywy jest budowanie w dzieciach świadomości proekologicznej,  nawyku oszczędzania i odzyskiwania wody oraz dbania o rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu. Całe przedsięwzięcie realizowane jest we współpracy z pracownikami naukowo-badawczymi z Sieci Badawczej Łukasiewicz z Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG oraz z Fundacją ING Dzieciom, a pomysłodawcą projektu jest Karolina Krawczyk-Smyła.

Miejskie Przedszkole nr 17 w Piekarach Śląskich, które jest beneficjentem projektu, pragnie poszerzyć wiedzę oraz świadomość swoich podopiecznych w zakresie możliwych do podjęcia proekologicznych działań na rzecz najbliższego środowiska przyrodniczego. Nadrzędnym celem projektu jest kształtowanie u dzieci pozytywnego nawyku oszczędzania i odzyskiwania wody, dbania o rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu, podejmowanie prac pielęgnacyjnych oraz aktywności badawczej na terenie tworzonego ogrodu w „betonowej przestrzeni”. Stworzenie ogrodu zasilanego deszczówką wraz ze strefą badawczo-relaksacyjną pozwoli także na stworzenie dzieciom przyjaznej przestrzeni do wyciszenia się w otoczeniu natury. Jest to niezwykle ważny aspekt tego projektu, ponieważ współczesne przedszkolaki mają ogromny problem z wyhamowaniem własnych procesów pobudzenia oraz ze skupieniem uwagi na tym, co dzieje się w i dookoła nich w danej chwili.

Opis projektu

Projekt zakłada założenie ogrodu wraz z ekologicznym systemem nawadniania. W ogrodzie zostaną posadzone różnorodne gatunki roślin (drzewa, krzewy i byliny) w donicach o różnych wielkościach na betonowym patio. Nawadniać rośliny będzie zmagazynowana woda pozyskiwana ze zbiornika na deszczówkę. Pośród zielonej przestrzeni zostaną zamontowane ławki z pojemnikami do posadzenia wybranych gatunków roślin (także miododajnych), fontanna z zamkniętym obiegiem wody, poidełka dla ptaków oraz ozdobny zbiornik na wodę opadową.

W przestrzeni ogrodu znajdzie się również miejsce na wydzielenie stanowiska badawczego, składającego się m.in. z ręcznej pompy tłoczącej wodę ze zbiornika, z konewek, ze stolika do wykonywania doświadczeń z wodą, naczyń o różnym kształcie i pojemności, mikroskopu, filtra oczyszczającego wodę (sączków) i papierków lakmusowych do badania pH wody, bądź pH-metru.

W poszczególnych pracach będą uczestniczyli: przedszkolaki, nauczyciele i pracownicy placówki oraz wolontariusze z Fundacji ING Dzieciom, ogrodnicy oraz pracownicy naukowo-badawczy z Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Technik Innowacyjnych EMAG. Dzieci wspólnie z dorosłymi założą ogród oraz poprzez działanie zdobędą wiedzę niezbędną do jego pielęgnacji i dalszej rozbudowy. Pracownicy naukowi poprowadzą warsztaty na temat znaczenia i ponownego wykorzystania wody deszczowej i szarej. Nauczyciele przeprowadzą z dziećmi doświadczenia z wodą i przekażą niezbędną wiedzę na temat hodowanych roślin. Wolontariusze Fundacji ING Dzieciom będą pomagać w pozyskaniu materiału zdjęciowego i w warsztatach prowadzonych z dziećmi. Wezmą także udział w koncercie muzyki wibracyjnej połączonej z medytacją na terenie stworzonego ogrodu. Dzięki temu wydarzeniu kulturalnemu dzieci doświadczą, że obcowanie z naturą pomaga również w wyciszeniu się oraz pozytywnie wpływa na samopoczucie.

Założenia i cele projektu

  • Pozytywny wpływ na środowisko naturalne, odpowiedź na ważne i aktualne potrzeby środowiskowe w lokalnej społeczności, rozwiązanie problemów środowiskowych, promocja aktywności pro środowiskowej, zaangażowanie w ochronę środowiska, edukację klimatyczną, rozwijanie świadomości społecznej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.
  • Zwiększenie wiedzy i świadomości proekologicznej dzieci w zakresie hodowli roślin, oszczędzania wody i jej odzyskiwania z wody opadowej poprzez warsztaty ze specjalistami oraz samodzielne doświadczenia,: warsztaty na temat wody (m.in. właściwości fizyko-chemicznych i znaczenia dla organizmów żywych) oraz możliwości jej ponownego wykorzystania; kształtowanie nawyku dbania o rośliny w najbliższym otoczeniu poprzez codzienną ich pielęgnację.
  • Wsparcie lokalnych organizacji pozarządowych i jednostek publicznych prowadzących działalność edukacyjną, wychowawczą, charytatywną, społeczną w działaniach na rzecz środowiska w przestrzeni publiczne
  • Zagospodarowanie wody opadowej: gromadzenie deszczówki w celach badawczych i ogrodniczych (nawadnianie ogrodu na patio, zasilenie fontanny)
  • Ochrona i wsparcie zwierząt: wsparcie dla zapylaczy poprzez stworzenie „mini stołówki” dla pszczół i innych owadów oraz zamontowanie poidełek dla ptaków.
  • Wykorzystanie powstałego ogrodu do prowadzenia z przedszkolakami zajęć relaksacyjnych z wykorzystaniem elementów programu uważności (mindfulness) w otoczeniu roślin i wód oraz stworzenie strefy naukowo – relaksacyjnej dla dzieci z niezbędnymi akcesoriami do samodzielnych doświadczeń.

Przyznana kwota na realizację projektu to 10.000 zł. Pomysłodawcą projektu jest Karolina Krawczyk-Smyła, a liderem Beata Lupa (pracownik ING Banku).

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również