Wiadomości z Piekar Śląskich

Piekary pozyskały ponad 1,6 mln zł na cyberbezpieczeństwo

  • Dodano: 2022-05-20 07:00, aktualizacja: 2022-05-19 21:40

Piekary Śląskie uzyskały dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na łączną kwotę 1.641.060 zł, obejmuje ono 100% zadania.

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. W ramach realizacji  zaplanowano zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz licencji, które umożliwią modernizację i wymianę wyeksploatowanych systemów oraz pozwolą na poprawę bezpieczeństwa.

Zakres projektu zakłada realizację zadań związanych z:

  • cyfryzacją Urzędu oraz jednostek podległych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnego do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej,
  • edukacją cyfrową dla pracowników Urzędu w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji,
  • analizą stanu cyberbezpieczeństwa Urzędu, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów teleinformatycznych.

Cyberbezpieczeństwo

Poprawa bezpieczeństwa obejmie Urząd Miasta oraz jednostki podległe tj.: Miejski Dom Kultury, Dzielnicowy Dom Kultury, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Kultury Andaluzja, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Wsparcie dla tych działań pozwoli na skuteczne realizowanie takich procesów jak wymiana systemów serwerowych oraz systemów przechowywania i przetwarzania danych, poprawę bezpieczeństwa w zakresie stosowanych zabezpieczeń sieci i urządzeń brzegowych, a także niezbędne modernizacje w środowisku urządzeń sieci.

Zaplanowane działania w tym projekcie zakładają również zakup usług edukacji cyfrowej w zakresie obsługi nabytego sprzętu i oprogramowania dla pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie, zarządzenie i eksploatację systemów oraz technologii dostarczonych w projekcie, a także zakup platformy do cyfrowej edukacji urzędników z zakresu cyberbezpieczeństwa. Szkolenia obejmą zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych, obsługą sieci, komunikacją elektroniczną oraz odpornością na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni. Całość planowanych zmian w projekcie pozwoli na podniesienie poziomu odporności na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni, zmodernizuje kluczowe komponenty systemu teleinformatycznego oraz podniesie poziom świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa pracowników.

Podczas realizacji projektu zostanie wykonany audyt zabezpieczeń systemu teleinformatycznego, analiza konfiguracji środowiska systemu teleinformatycznego Urzędu oraz diagnoza w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Łączna wartość projektu wynosi 1 641 060,00 zł , dofinansowanie 1 641 060,00 zł (100% wartości projektu). Projekt realizowany będzie maksymalnie do 30.09.2023 r.

Gmina Piekary Śląskie uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU, działanie 5.1 rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Następna informacja

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.