Wiadomości z Piekar Śląskich

Piekary Śląskie – Cyfrowa gmina. Miasto realizuje projekt grantowy

  • Dodano: 2022-12-02 06:15, aktualizacja: 2022-12-01 21:22

Piekary Śląskie realizują projekt grantowy pn. "Cyfrowa Gmina", dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020.

W ramach realizacji projektu zaplanowano zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz licencji, które umożliwią modernizację i wymianę wyeksploatowanych systemów oraz pozwolą na poprawę bezpieczeństwa Urzędu oraz jednostek podległych.

Jakie działania zakłada projekt?

Celem projektu jest wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa. Zakres projektu zakłada realizację zadań związanych z:

  • cyfryzacją Urzędu oraz jednostek podległych poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania, licencji niezbędnego do realizacji e-usług, pracy i edukacji zdalnej,
  • edukacją cyfrową dla pracowników Urzędu w zakresie obsługi nabytego sprzętu oraz oprogramowania i licencji,
  • analizą stanu cyberbezpieczeństwa Urzędu, a także zapewnieniem cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów teleinformatycznych.

W ramach realizacji projektu zaplanowano zakup sprzętu informatycznego, oprogramowania oraz licencji, które umożliwią modernizację i wymianę wyeksploatowanych systemów oraz pozwolą na poprawę bezpieczeństwa Urzędu oraz jednostek podległych tj.: Miejski Dom Kultury, Powiatowy Urząd Pracy, Ośrodek Kultury Andaluzja, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Wsparcie dla tych działań pozwoli na skuteczne realizowanie takich procesów, jak wymiana systemów serwerowych oraz systemów przechowywania i przetwarzania danych, poprawę bezpieczeństwa w zakresie stosowanych zabezpieczeń sieci i urządzeń brzegowych, a także niezbędne modernizacje w środowisku urządzeń sieci. Zaplanowane działania w tym projekcie zakładają również zakup usług edukacji cyfrowej w zakresie obsługi nabytego sprzętu i oprogramowania dla pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie, zarządzenie i eksploatację systemów oraz technologii dostarczonych w projekcie, a także zakup platformy do cyfrowej edukacji urzędników z zakresu cyberbezpieczeństwa. Szkolenia obejmą zagadnienia związane z bezpieczeństwem danych, obsługą sieci, komunikacją elektroniczną oraz odpornością na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni.

Całość planowanych zmian w projekcie pozwoli na podniesienie poziomu odporności na zagrożenia płynące z cyberprzestrzeni, zmodernizuje kluczowe komponenty systemu teleinformatycznego oraz podniesie poziom świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa pracowników.

Łączna wartość projektu wynosi 1.641.060,00 zł, dofinansowanie 1.641.060,00 zł (100% wartości projektu). Projekt realizowany będzie maksymalnie do 30.09.2023 r.

Pierwszym z realizowanych zadań w ramach projektu jest: Wykonanie usługi przeprowadzenia w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa oraz świadczenie usług doradczych związanych ze zwiększeniem bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miasta.

Gmina Piekary Śląskie realizuje projekt grantowy nr 5274/3/2022 pn. „Cyfrowa Gmina”, dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU, działanie 5.1 rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Obsługą środków dofinansowanych w ramach POPC zajmuje się Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Strona internetowa projektu.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również