Wiadomości z Piekar Śląskich

Piekary Śląskie: Zrealizowano projekt wsparcia edukacyjnego dla uczniów z Ukrainy

  • Dodano: 2023-06-05 07:15, aktualizacja: 2023-06-04 20:39

W maju 2023 r. Gmina Piekary Śląskie zakończyła realizację projektu pn. „Wsparcie dla uczniów z Ukrainy – Gmina Piekary Śląskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego. Poddziałanie 11.1.6. Wzrost dostępności do edukacji ogólnej dla uczniów z Ukrainy – tryb nadzwyczajny.

Piekarskim szkołom podstawowym, do których uczęszczają uczniowie pochodzący z Ukrainy, zostały przekazane pomoce dydaktyczne w postaci: podręczników, integracyjnych gier językowych, elektronicznych translatorów mowy, a także laptopów z oprogramowaniem. W ramach projektu doposażono również sale lekcyjne.

Mamy nadzieję, że przekazane pomoce dydaktyczne pozwolą uczniom z Ukrainy łatwiej zaaklimatyzować się w naszej Gminie, a tym samym optymalnie realizować na co dzień obowiązki szkolne. - czytamy na stronie UM.

  • Wartość całkowita projektu: 69 705,55 zł
  • Całkowita wartość dofinansowania: 62 734,99 zł
  • Wartość dofinansowania ze środków europejskich: 59 249,71 zł (85%  kosztów kwalifikowanych)
  • Dotacja celowa z budżetu krajowego: 3 485,28 zł (5% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu)

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również