Wiadomości z Piekar Śląskich

Przedsiębiorco! Parafia w Brzezinach Śląskich ogłasza przetarg na remont kościoła

  • Dodano: 2024-04-10 12:30

W zeszłym roku Gmina Piekary Śląskie dla 4 obiektów sakralnych pozyskała dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu dla zabytków. Parafia PW. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Piekarach Śląskich – Brzezinach Śląskich ogłasza przetarg na wybór wykonawcy dla zadania pod nazwą “Rekonstrukcja polichromii, malowanie Kościoła oraz odnowienie zabytkowego wnętrza Kościoła parafialnego NSPJ w Piekarach Śląskich – Brzezinach Śląskich.” Termin ogłoszenia przetargu: 9 kwietnia 2024 r. Termin składania ofert: 10 maja 2024 r. Zamówienie realizowane jest w ramach dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 2.

Zakres prac

Konserwację techniczną i estetyczną zabytkowej polichromii ściennej zgodnie z Programem Prac Konserwatorskich i Restauratorskich dla polichromii w prezbiterium Kościoła PW. Najświętszego Serca Pana Jezusa – Etap II,
Opracowanie projektu architektonicznego renowacji ścian wewnętrznych kościoła, uzyskanie niezbędnych pozwoleń i uzgodnień, oraz przeprowadzenie prac polegających na naprawie i malowaniu ścian, oraz stropu wewnątrz kościoła,

Prace konserwatorskie i remontowe będą prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Katowicach – wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie konieczne pozwolenia i uzgodnienia.
Termin wykonania zamówienia: 13 miesięcy od daty podpisania umowy. Przetarg prowadzony jest przez Parafię NSPJ w Piekarach Śląskich – Brzezinach Śląskich.

Warunki składania ofert

Oferty przyjmowane będą wyłącznie w formie papierowej. Ofertę należy złożyć pocztą lub osobiście na adres zamawiającego: Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, 41-946 Piekary Śląskie, ul. Górnicza 30 Ofertę należy złożyć nieprzekraczalnie do dnia 10 maja 2024 r. do godziny 11:00. W przypadku osobistego dostarczenia oferty należy złożyć ją w kancelarii parafialnej, czynnej we wtorek, czwartek i piątek od 9:00 do 11:00 oraz w czwartek od 15:00 do 17:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 maja 2024 r. o godzinie 11:30.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przygotowania i złożenia oferty zawarte są w Ogłoszeniu. Kontakt w sprawie ewentualnych pytań dotyczących przetargu: Możliwy jest za pośrednictwem komunikacji e-mail: brzeziny@katowicka.pl Osobą reprezentującą zamawiającego w przetargu jest Proboszcz Ks. Leon Kraiński.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również