Wiadomości z Piekar Śląskich

Szansa na dofinansowanie do pieców, pomp ciepła i kolektorów

  • Dodano: 2018-02-02 15:30

Rusza nabór wniosków w ramach projektu „Piekary Śląskie – gmina pełna energii”. Od 30 stycznia do 12 lutego można składać wnioski otwierające drogę do uzyskania nawet 85% dofinansowania do instalacji fotowoltaicznej, kolektorów słonecznych, powietrznej pompy ciepła do c.w.u. lub kotła na biomasę.

Od 30 stycznia do 12 lutego trwa rekrutacja mieszkańców do udziału w projekcie “Gmina pełna energii. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych”, który otwiera drogę do uzyskania nawet 85% dotacji do instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła do c.w.u. czy kotłów na biomasę w budynkach jednorodzinnych na terenie Piekar Śląskich.

Instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne czy pompy ciepła zaczynają się trwale wpisywać w krajobraz polskich miast i wsi. Nic dziwnego – większość z nas chciałaby ograniczyć do minimum rachunki za prąd i ciepłą wodę dzięki fotoogniwom, popularnym „solarom” czy powietrznym pompom ciepła. Kotły na biomasę to z kolei rozwiązanie, dzięki któremu efektywnie ogrzejemy nasz dom ale również przyczynimy się do poprawy jakości powietrza poprzez ograniczenie tzw. niskiej emisji. Realizowany w Piekarach projekt „Słoneczne Piekary – montaż układów solarnych i fotoogniw w Piekarach Śląskich” umożliwił zabudowę fotoogniw i kolektorów słonecznych na wielu budynkach. Dostrzegając dużą popularność odnawialnych źródeł energii w naszej gminie, przygotowujemy kolejny projekt w ramach którego mieszkańcy będą mogli uzyskać dotację nie tylko do kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych, ale i powietrznych pomp ciepła oraz kotłów na biomasę.

Na co finansowanie i jakie korzyści?

Dotację będzie można uzyskać na dofinansowanie kolektorów słonecznych, powietrznych pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę (pellet) zlokalizowanych w budynkach jednorodzinnych na terenie Piekar Śląskich. Kolektory słoneczne i powietrzne pompy ciepła służą do podgrzewania wody użytkowej, natomiast panele fotowoltaiczne zamieniają energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Kotły na biomasę to z kolei rozwiązanie zakresu technologii grzewczych.

Ile to kosztuje?

Zakup instalacji kolektorów słonecznych i powietrznej pompy ciepła dla czteroosobowej rodziny to koszt około 8 – 11 tys. zł. Instalacja fotowoltaiczna to wydatek wyższego rzędu – tego typu instalacji dla domu jednorodzinnego to koszt rozpoczynający się od około 15 – 17 tys. zł za typową instalację o mocy 3kW. Wysokosprawne kotły na biomasę, zgodne z wymogami klasy 5, to również wydatek około 15 tys. zł (w zależności od mocy urządzenia). Pomimo niewątpliwych korzyści – trzeba stwierdzić, iż wydatek jest niemały. Na szczęście, pojawia się możliwość znacznego ograniczenia kosztów, jakie trzeba będzie ponieść – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego pozwolą pozyskać mieszkańcom dotację nawet do 85%. Szacunkowy koszt dla mieszkańca (tzw. wkład własny) wyniesie 15%. Dokładne kwoty będą znane dopiero po wyłonieniu wykonawcy zadania, jednak można założyć, iż nie przekroczą one 6 tys. zł dla instalacji fotowoltaicznej i kotła na biomasę, zaś w przypadku kolektorów słonecznych i powietrznej pompy ciepła będzie to maksymalnie 4 tys. zł. Możliwe jest dodatkowe obniżenie tych kwot w wyniku postępowania przetargowego.

Dla kogo?

Z dotacji będą mogli skorzystać właściciele lub współwłaściciele domów mieszkalnych na terenie Piekar Śląskich (wyłączone zostały budynki w których jest prowadzona działalność gospodarcza), którzy złożą wymagane dokumenty i zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie.

UWAGA! O zakwalifikowaniu do projektu będzie decydował przede wszystkim wynik punktowy, nie ma więc konieczności tworzenia tzw. komitetów kolejkowych itp.

Osoby, które wcześniej składały wnioski do Gminnego Programu Ograniczania Niskiej Emisji lub do projektu Słoneczne Piekary, a chciałyby uczestniczyć w opisywanym przedsięwzięciu, muszą złożyć osobną dokumentację do projektu „Piekary Śląskie – gmina pełna energii”.

Jak to zrobić?

W terminie 30 stycznia – 12 lutego 2018 złóż wymagane dokumenty w Punkcie Informowania Mieszkańców (parter, budynek główny Urzędu Miasta).

Regulamin konkursu, umowa oraz ankiety dla wybranych technologii są dostępne w załącznikach.

W przypadku pozytywnej decyzji Urzędu Marszałkowskiego, realizacja inwestycji nastąpi w latach 2019-2020.

Wpłata wymaganego wkładu własnego (15%) nastąpi dopiero po finalnej decyzji Urzędu Marszałkowskiego.

Uwaga! Realizacja inwestycji wyłącznie, jeżeli Miasto Piekary Śląskie uzyska dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach RPO WSL 2014-2020, działanie 4.1.3.

Więcej informacji:

  • Informacji na temat technologii szukaj na piekary.gminazenergia.pl
  • Ze względu na wymogi projektowe, przez okres 5 lat od zakończenia finansowej realizacji projektu, instalacja pozostanie własnością Miasta Piekary Śląskie, a uczestnik zobowiązuje się do eksploatacji instalacji zgodnie z parametrami technicznymi i pierwotnym przeznaczeniem.
  • Za serwis i naprawę instalacji w ciągu 5-letniego okresu trwałości będzie odpowiadała firma montażowa wyłoniona w drodze przetargu.

Spotkanie informacyjne dla mieszkańców dot. dofinansowań odbędzie się

1 lutego o godz. 17:00 w Ośrodku Kultury “Andaluzja” przy ul. Oświęcimskiej 45.

Szansa na dofinansowanie do pieców, pomp ciepła i kolektorów

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.