Wiadomości z Piekar Śląskich

Tarcza antykryzysowa w PUP – nabór wniosków na dotację

  • Dodano: 2022-01-04 07:00, aktualizacja: 2022-01-03 18:45

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich ogłasza nabór wniosków na jednorazową dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy prowadzących działalność w określonych branżach.

Wnioski można składać od 1.01.2022 r. do 15.04.2022 r.

O dotację mogą starać się mikro i mali przedsiębiorcy którzy:

1) na dzień 31 marca 2021 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, następującymi kodami:
a) 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje)
b) 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
c) 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

2) uzyskali przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych, który w miesiącu grudniu 2021 r. był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w analogicznym miesiącu roku poprzedniego (w grudniu 2020 r.) lub w lutym 2020 r., lub we wrześniu 2020 r., lub w listopadzie 2021 r.
3) na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców nie mieli zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 31 marca 2021 r.
4) na dzień składania wniosku nie mieli zawieszonej lub nieaktywnej działalności gospodarczej.

Dotacja może być udzielona w kwocie 5 tysięcy złotych.

Przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie jednorazowej dotacji wyłącznie w formie elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl.

Zasady przyznawania wsparcia oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie PUP Piekary Śląskie.

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich:

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.