Wiadomości z Piekar Śląskich

Urząd Pracy prowadzi nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej

  • Dodano: 2021-02-10 10:00

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich ogłasza I nabór wniosków na: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej oraz refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach: 15 – 16.02.2021 r. w godz. 8.00-14.00

Dopuszcza się złożenie wniosku wraz z wymagalnymi załącznikami pocztą bądź przesyłką kurierską, lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich do skrzynki podawczej mieszczącej się w poczekalni Urzędu. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich.

Grupami docelowymi (wnioskodawcy w  przypadku środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz osoby kierowane na miejsca refundowane) będą w szczególności osoby do 29. roku życia, osoby powyżej 50. roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Regulaminy, wnioski oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stanowiskach pracowników Centrum Aktywizacji Zawodowej lub bezpośrednio na stronie internetowej PUP.

Więcej szczegółów na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich.

Jednocześnie Urząd Pracy informuje, iż w trybie ciągłym prowadzone są nabory na:

  • staże,
  • prace interwencyjne,
  • dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnych powyżej 50. roku życia.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.