Wiadomości z Piekar Śląskich

Urząd Pracy prowadzi nabór wniosków na podjęcie działalności gospodarczej

  • Dodano: 2021-02-10 10:00

Powiatowy Urząd Pracy w Piekarach Śląskich ogłasza I nabór wniosków na: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla osoby bezrobotnej oraz refundacje kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Nabór wniosków prowadzony będzie w dniach: 15 – 16.02.2021 r. w godz. 8.00-14.00

Dopuszcza się złożenie wniosku wraz z wymagalnymi załącznikami pocztą bądź przesyłką kurierską, lub osobiście w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich do skrzynki podawczej mieszczącej się w poczekalni Urzędu. W przypadku wniosków nadsyłanych pocztą lub przesyłką kurierską decyduje data wpływu wniosku do siedziby Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich.

Grupami docelowymi (wnioskodawcy w  przypadku środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz osoby kierowane na miejsca refundowane) będą w szczególności osoby do 29. roku życia, osoby powyżej 50. roku życia, kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Regulaminy, wnioski oraz wszystkie niezbędne załączniki dostępne są na stanowiskach pracowników Centrum Aktywizacji Zawodowej lub bezpośrednio na stronie internetowej PUP.

Więcej szczegółów na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich.

Jednocześnie Urząd Pracy informuje, iż w trybie ciągłym prowadzone są nabory na:

  • staże,
  • prace interwencyjne,
  • dofinansowanie wynagrodzenia za bezrobotnych powyżej 50. roku życia.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również