Wiadomości z Piekar Śląskich

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie

 • Dodano: 2018-09-12 08:45, aktualizacja: 2018-09-12 08:50

Już 24 września w piekarskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie w kadencji roku szkolnego 2018/2019. Kandydatury można zgłaszać jeszcze do 21 września!


Po raz pierwszy uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz jak dotychczas szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (Akademickiego Zespołu Szkół – Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół nr 1, Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych) wybierać będą swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie. Termin wyborów ustalony został na poniedziałek, 24 września.

Bierne prawo wyborcze, czyli możliwość kandydowania do młodzieżowej rady mają uczniowie wymienionych szkół, zamieszkujący na terytorium miasta, posiadający nieposzlakowaną opinię. Wybory będą przeprowadzały powołane przez dyrektorów szkolne komisje wyborcze. Każda szkoła podstawowa i gimnazjum wybiera w tym roku jednego przedstawiciela do MRM, szkoły ponadgimnazjalne dwóch. Mieszkańcy Piekar uczący się poza miastem wybierani są innym trybem, a mianowicie zbierają podpisy poparcia wśród mieszkańców. Mandat obejmą 3 osoby z najwyższym poparciem. Kadencja młodzieżowej rady trwa jeden rok szkolny.

Rejestracja kandydatów do wyborów w szkołach może dokonać samorząd szkolny lub grupa 15 uczniów. Stosowne formularze zostały przesłane do szkół. Wszelkie informacje, dokumenty i formularze dostępne są również w Biurze Rady Miasta w Urzędzie Miasta przy ul. Bytomskiej 84 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej: TUTAJ.

Zgodnie ze statutem MRM – prawo wybierania (czynne prawo wyborcze) ma każdy uczeń klasy siódmej i ósmej szkoły podstawowej, każdy uczeń szkoły ponadpodstawowej lub klasy gimnazjalnej szkoły podstawowej z klasami gimnazjalnymi, będący mieszkańcem Piekar Śląskich z wyłączeniem uczniów szkół dla dorosłych.

Do działań Młodzieżowej Rady Miasta Piekary Śląskie należy:

 • kształtowanie i utrwalanie postaw demokratycznych wśród młodzieży oraz wyrabianie umiejętności podejmowania decyzji,
 • wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży,
 • wyrażanie opinii w sprawach społecznych i oświatowych,
 • inicjowanie i koordynowanie działań na rzecz młodych mieszkańców Miasta Piekary Śląskie, w szczególności w zakresie nauki, kultury i sportu,
 • prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie funkcjonowania samorządów lokalnych,
 • udział w organizowaniu wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
 • reprezentowanie interesów młodzieży przed organami samorządowymi Miasta Piekary Śląskie oraz organizacjami i instytucjami działającymi w mieście,
 • nawiązywanie współpracy z Młodzieżowymi Radami innych miast,
 • reprezentowanie swoich wyborców wobec organów samorządowych Miasta Piekary Śląskie,
 • współpracę z organami samorządowymi Miasta Piekary Śląskie,
 • współpracę z samorządami uczniowskimi poszczególnych szkół,
 • organizowanie spotkań z przedstawicielami samorządu lokalnego, organizacji społecznych kulturalnych i politycznych,
 • organizowanie spotkań z osobami ze świata nauki, kultury, sportu.

Szczegółowych informacji udziela Biuro Rady Miasta (Urząd Miasta ul. Bytomska 84) tel. 32 39 39 386 oraz koordynator ds. współpracy z Młodzieżową Radą Miasta Piekary Śląskie radny Łukasz Ściebiorowski pod numerem tel. 503-722-741.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również