Wiadomości z Piekar Śląskich

Podatek od nieruchomości. Władze miasta wyjaśniają wątpliwości

  • Dodano: 2023-02-16 07:30, aktualizacja: 2023-02-15 21:16

Referat Podatkowy Urzędu Miasta Piekary Śląskie, w związku z pojawiającymi się wątpliwościami podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego w zakresie doręczania odrębnych decyzji podatkowych małżonkom, odpowiada na pytania mieszkańców. 

Ważne informacje dot. podatku od nieruchomości

W obowiązującym stanie prawnym małżonków traktuje się tak, jak innych współwłaścicieli. Oznacza to, że każdy z małżonków jako współwłaściciel solidarnie odpowiedzialny za zobowiązania podatkowe powinien otrzymać jeden egzemplarz decyzji w sprawie np. podatku od nieruchomości za nieruchomość będącą we współwłasności (podobnie jak w przypadku współwłasności, gdy współwłaścicielami nie są małżonkowie). Nie wystarczy wymienić w decyzji obojga małżonków, konieczne jest jej doręczenie każdemu osobno.

W decyzji wymiarowej dotyczącej nieruchomości będącej we współwłasności małżonków, sporządzonej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podatek wymierzony jest w jednej kwocie tj. bez podziału kwoty na poszczególnych współwłaścicieli.

Oznacza to, że zapłata w całości podatku przez jednego ze współwłaścicieli (jednego małżonka) powoduje, że drugi współwłaściciel nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku.

UWAGA! Ponadto, informuje się, że w każdej decyzji znajduje się indywidualny numer konta bankowego, na który można dokonywać opłat z tytułu podatku.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również