Wiadomości z Piekar Śląskich

Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 11

  • Dodano: 2020-08-10 07:30, aktualizacja: 2020-08-09 20:48

Piekary Śląskie realizują kolejną termomodernizację, tym razem Miejskiego Przedszkola nr 11 przy ul. Makowskiego.

W tym wypadku wysokość unijnego dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowanych tj. 559.307,94 zł. Prace rozpoczęły się w lipcu i potrwają nie dłużej niż do 15 grudnia 2020 roku.

Nazwa projektu:
"Termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 11 w Piekarach Śląskich".

Wartość projektu:
779 622,67 zł

Wydatki kwalifikowane:
658 009,34 zł.

Wartość dofinansowania:
85% wydatków kwalifikowanych tj. 559 307,94 zł.

Cel realizowanego projektu:
Zwiększenie efektywności energetycznej w budynku użyteczności publicznej Miejskiego Przedszkola nr 11 w Piekarach Śląskich, poprzez jego termomodernizację.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

  • termomodernizację budynku,
  • wymianę pokrycia dachowego wraz z odtworzeniem obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
  • odtworzenie parapetów zewnętrznych,
  • wymianę instalacji c.o.,
  • wymianę instalacji oświetleniowej z zastosowaniem energooszczędnych opraw w technologii LED,
  • odtworzenie instalacji odgromowej,
  • przemurowanie kominów ponad dachem,
  • montaż wywietrzaków dachowych,

Termin realizacji projektu:
do dnia 15 grudnia 2020 roku.

Realizacja projektu przyczyni się do likwidacji "niskiej emisji" oraz kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Miejskiego Przedszkola nr 11 w Piekarach Śląskich.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.