Wiadomości z Piekar Śląskich

Uwaga wolne lokale użytkowe

 • Dodano: 2020-08-27 07:45, aktualizacja: 2020-08-27 07:58

Miasto Piekary Śląskie posiada liczne lokale pod wynajem, przeznaczone do prowadzenia działalności usługowej, handlowej i gastronomicznej.

Obecnie w postępowaniach przetargowych dostępne są lokale w następujących lokalizacjach:

 • LOKAL PRZY UL. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO 1 o powierzchni 89 m²

PRZEZNACZENIE LOKALU: prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub gastronomicznej (z wyłączeniem usług bankowych, ubezpieczeniowych, finansowych i pocztowych).

TERMIN PRZETARGU: 15 września 2020 r. godz. 10.00

 • LOKAL PRZY UL. GEN. LEOPOLDA OKULICKIEGO 1 o powierzchni 23,5 m²

PRZEZNACZENIE LOKALU: prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub gastronomicznej (z wyłączeniem usług bankowych, ubezpieczeniowych, finansowych i pocztowych).

TERMIN PRZETARGU: 15 września 2020 r. godz. 11.00

 • LOKAL PRZY UL. OŚWIĘCIMSKA 1 o powierzchni 25,5 m²

PRZEZNACZENIE LOKALU: prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub gastronomicznej (z wyłączeniem usług bankowych, ubezpieczeniowych, finansowych i pocztowych).

TERMIN PRZETARGU: 16 września 2020 r. godz. 12.00

 • LOKAL PRZY UL. OŚWIĘCIMSKA 1 o powierzchni 36,8 m²

PRZEZNACZENIE LOKALU: prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub gastronomicznej (z wyłączeniem usług bankowych, ubezpieczeniowych, finansowych i pocztowych).

TERMIN PRZETARGU: 3 września 2020 r. godz. 11.00

 • LOKAL PRZY UL. JANA PAWŁA II 46 o powierzchni 32,65 m²

PRZEZNACZENIE LOKALU: prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub gastronomicznej (z wyłączeniem usług bankowych, ubezpieczeniowych, finansowych i pocztowych).

TERMIN PRZETARGU: 3 września 2020 r. godz. 10.00

 • LOKAL PRZY UL. JANA PAWŁA II 59 o powierzchni 125,3 m²

PRZEZNACZENIE LOKALU: prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub gastronomicznej (z wyłączeniem usług bankowych, ubezpieczeniowych, finansowych i pocztowych).

TERMIN PRZETARGU: 2 września 2020 r. godz. 11.00

 • LOKAL PRZY UL. STEFANA WYSZYŃSKIEGO 26 o powierzchni 124,2 m²

PRZEZNACZENIE LOKALU: prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub gastronomicznej (z wyłączeniem usług bankowych, ubezpieczeniowych, finansowych i pocztowych).

TERMIN PRZETARGU: 2 września 2020 r. godz. 12.00

 • LOKAL PRZY UL. GEN. JERZEGO ZIĘTKA o powierzchni 13 m²

PRZEZNACZENIE LOKALU: prowadzenie działalności handlowej, usługowej lub gastronomicznej (z wyłączeniem usług bankowych, ubezpieczeniowych, finansowych i pocztowych).

TERMIN PRZETARGU: 2 września 2020 r. godz. 10.00

Procedura związana z oddaniem w najem lokalu użytkowego położonego w Piekarach Śląskich rozpoczyna się od zgłoszenia przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich wolnego lokalu użytkowego.

Następnie na podstawie zgromadzonej dokumentacji zarządzeniem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie publikowany jest wykaz nieruchomości lokalowej przeznaczonej do oddania w najem, w drodze przetargu. Wykaz ten podawany jest do publicznej wiadomości na okres 21 dni, jego treść dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie jak i na stronie internetowej www.biznes.piekary.pl. Wykaz zawiera podstawowe informacje dotyczące lokalu użytkowego, który został przeznaczony do oddania w najem. Informacja o publikacji wykazu ogłaszana jest również w prasie lokalnej.

Po upływie 21 dni od publikacji wykazu zarządzeniem Prezydenta Miasta Piekary Śląskie ogłaszany jest przetarg na oddanie w najem lokalu użytkowego położonego w Piekarach Śląskich. Ogłoszenie o przetargu publikowane jest co najmniej na 30 dni przed terminem przetargu w prasie lokalnej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piekary Śląskie oraz na stronie internetowej www.biznes.piekary.pl.  Ogłoszenie zawiera szczegółowe informacje o lokalu: opis nieruchomości, przeznaczenie w planie miejscowym, sposób zagospodarowania jak również wywoławczą wysokość czynszu najmu podaną w kwocie netto. Do ustalonej w przetargu kwoty netto czynszu najmu doliczany jest podatek VAT wg. obowiązującej stawki.

Ogłoszenie o przetargu zawiera w szczególności wysokość wadium oraz termin jego wpłaty, co jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w przetargu jak również miejsce, termin i godzinę przeprowadzenia przetargu.

Wykazy lokali użytkowych oraz ogłoszenia o przetargu na najem lokali użytkowych wywieszane są również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Piekary Śląskie.

Kryteria udziału w przetargu na najem lokalu użytkowego

W przetargu mogą wziąć udział osoby, które wpłacą wadium w wyznaczonym terminie i wymaganej wysokości oraz przedłożą Komisji przetargowej w dniu przetargu w chwili jego rozpoczęcia, nie później jednak niż przed rozpoczęciem licytacji następujące dokumenty:

 • w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości,
 • w przypadku osób prawnych, podmiotów gospodarczych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej – aktualny odpis z właściwego dla danego podmiotu rejestru (ważny 6 miesięcy przed dniem przeprowadzenia przetargu), pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane będą do potwierdzenia danych zawartych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
 • oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz z warunkami umowy najmu i nie wnoszeniu uwag i zastrzeżeń,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie o nieposiadaniu zaległości finansowych – w tym o charakterze cywilnoprawnym lub podatkowym – wobec Gminy Piekary Śląskie lub jej jednostek organizacyjnych,
 • zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami czynszowymi wystawione przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich (ważne 1 miesiąc przed dniem przeprowadzenia przetargu),
 • oświadczenie oferenta, o zapoznaniu się z informacją w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Z warunkami umowy najmu, każdorazowa po ogłoszeniu przetargu, można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Przestrzennej, ul. Bytomska 92, pokój 208 oraz na stronie internetowej: www.biznes.piekary.pl pod treścią konkretnego ogłoszenia o przetargu.

Informacji udziela Wydział Gospodarki Przestrzennej – pokój 208, tel. 32 39 39 343, fax. 32 39 39 352

Ogłoszenie o przetargach na najem lokali użytkowych publikowane są na stronie internetowej www.biznes.piekary.pl w zakładce "Ogłoszenia" / "Przetargi dotyczące nieruchomości" / "Najem".

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również