Wiadomości z Piekar Śląskich

Sława Umińska-Duraj z absolutorium

  • Dodano: 2019-06-28 09:15

Wczoraj, w sali Ośrodka Kultury “Andaluzja” odbyła się X sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. Radni udzielili Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sławie Umińskiej-Duraj wotum zaufania oraz absolutorium z tytułu wykonania budżetu za miniony rok.

Po otwarciu i przedstawieniu porządku obrad, Radny Sejmiku Województwa Śląskiego Dariusz Iskanin przybliżył piekarskim radnym i zgromadzonym gościom informacje o bieżącej działalności Sejmiku. W dalszej części obrad Denis Dąbrowski, dotychczasowy Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta, przedstawił sprawozdanie z działalności młodzieżowych radnych w kadencji 2018/2019. Następnie rozpoczęto część sesji dotyczącą udzielenia prezydentowi wotum zaufania, a w dalszej kolejności omówione zostały sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piekary Śląskie, finansowe i informacje o stanie mienia komunalnego miasta. Przedstawiono również opinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok. Radni udzielili Prezydent Miasta Sławie Umińskiej-Duraj absolutorium z tytułu wykonania budżetu za miniony rok.

Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie przekazanych projektów uchwał oraz poddanie ich pod głosowanie

Wśród projektów uchwał poddanych pod głosowanie znalazły się m.in. te, dotyczące  regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta, planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Piekary Śląskie oraz granic ich obwodów czy zmian budżetu miasta na 2019 rok. Ze wszystkimi uchwałami podjętymi na sesji można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Miasta w Biuletynie Informacji Publicznej.

Radni, goście sesji, a także przybyli mieszkańcy wysłuchali informacji Prezydent Miasta Piekary Śląskie Sławy Umińskiej-Duraj o działalności Urzędu Miasta w okresie międzysesyjnym, a także informacji o działalności Rady Miasta.

Końcowe punkty zawarte w porządku obrad uwzględniały przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, czas na zawiadomienia i komunikaty, a także interpelacje, wnioski i wolne głosy radnych.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również