Wiadomości z Piekar Śląskich

Szpital Miejski w Piekarach Śląskich stanie się wojewódzki!

  • Dodano: 2023-10-09 11:45

Zarządzanie i finansowanie piekarskiego szpitala przejmie Województwo Śląskie – podobnie jak zarządza i finansuje piekarską Urazówkę. Radni Sejmiku Wojewódzkiego podjęli stosowną uchwałę, podobnie jak i Rada Miasta Piekary Śląskie. Szpital Miejski jest jedynym szpitalem na Śląsku, który został dostosowany do wszystkich wymogów ministerialnych. Powstał nowy, spełniający najwyższe standardy budynek, który został wyposażony w najnowocześniejszy sprzęt.

Rozwój piekarskiego szpitala

Jakość przełożyła się na uznanie na Śląsku i większość pacjentów w placówce to osoby spoza Piekar Śląskich. Niestety, za osiągniętą jakością nie poszło finansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia. Miasto dopłaca do utrzymania placówki kilkanaście milionów każdego roku.

Najlepsza na Śląsku porodówka – Piekary wyprzedza jedynie jeden szpital prywatny. Chirurgia, gdzie na najwyższym poziomie wykonywane są operacje tarczycy, przyciągając pacjentów z całego regionu. Prowadzona przez panią profesor oddział endokrynologii, na który przyjeżdżają pacjenci z najbardziej odległych krańców Polski. Plan rozwojowy szpitala to kolejne pracownie i oddziały: bronchoskopii, hemodynamiki serca, pulmonologii i pediatrii. Potrzeba na to kolejnych dziesiątek milionów złotych. Miasta nie stać na to, żeby finansować inwestycje i dokładać do leczenia pacjentów z całego regionu.

Ponad podziałami politycznymi – we współpracy z parlamentarzystami i radnymi wojewódzkimi wypracowano rozwiązanie, które zapewni dalszych rozwój naszego szpitala, dając mu szansę, by stał się jednym z najlepszych – podobnie jak to jest piekarską Urazówką. Województwo śląskie, które ma znacznie większy budżet, zainwestuje w rozwój piekarskiego szpitala. Połączone siły budżetu państwa, województwa i miasta Piekary Śląskie to zupełnie inna sytuacja dla piekarskiej placówki.

– Potrzebujemy nowoczesnych szpitali na Śląsku, oferujących najwyższy standard usług medycznych pacjentom w całym regionie. W Piekarach Śląskich jest taka placówka, w którą wystarczy jeszcze trochę zainwestować i dalej rozwijać, aby stała się perełką województwa. Lepsze to niż łatanie dziur w starych obiektach. Województwo na to stać, a mieszkańcy Śląska tego potrzebują – przekonywał marszałek Jakub Chełstowski.

Nowy rozdział dla piekarskiego szpitala

Budżet Piekar Śląskich to około 350 milionów złotych. Dla porównania budżet Zabrza (które dopłaca do swojego szpitala porównywalne kwoty) to 1 miliard 200 milionów złotych. Budżet Województwa Śląskiego to niemal 3 miliardy!

Temat przekazania udziałów w piekarskim Szpitalu Miejskim na rzecz Województwa Śląskiego był tematem obrad na sesji Rady Miasta w naszym mieście. Radni podjęli jednoznaczną decyzję: 17 głosów za i 6 przeciw.

– Nie boję się tego powiedzieć: głosowanie przeciwko to głosowanie przeciwko naszemu miastu, przeciwko szpitalowi i przeciwko mieszkańcom. Zdrowie nie ma barw politycznych – mimo podziałów politycznych radni Sejmiku Województwa podjęli mądrą i ważną decyzję. Mieszkańcy oczekują od nas konkretów i skutecznych działań. Bardzo dziękuję radnym Obywatelskiego Klubu Radnych i Naszych Piekar za poparcie naszych starań – mówiła na sesji Sława Umińska-Duraj – Prezydent Piekar Śląskich.

Z perspektywy mieszkańców i pacjentów – nie będzie żadnych zmian. Miasto przekaże w formie darowizny Województwu Śląskiemu udziały w Piekarskim Centrum Medycznym. Województwo będzie właścicielem spółki. Budynek nowego szpitala zostaje własnością miasta i będzie dzierżawiony województwu. W pierwszym etapie zostaną spłacone wszystko zobowiązania szpitala, także zaległości w ZUS oraz funduszu socjalnym. Województwo Śląskie będzie spłacać pozostały kredyt zaciągnięty przez spółkę na zakup nowoczesnego sprzętu. Otwarta zostanie jeszcze w tym roku nowa pracownia Bronchoskopii. Pojawi się też  możliwość otwarcia pracowni hemodynamiki serca, o ile przekazane zostaną środki rządowe. Wkład własny zabezpieczy Urząd Marszałkowki.

To ogromna szansa rozwoju dla piekarskiego szpitala. We współpracy z Urazówką może stać się jedną z najlepszych placówek leczniczych na Śląsku.

Warto też przypomnieć, że w listopadzie 2019 r. Trybunał Konstytucyjny w wyroku K 4/17 uznał za niezgodny z Konstytucją art. 59 ustawy o działalności leczniczej w zakresie, w jakim nakazuje samorządowi pokrywać straty szpitali. Rząd miał 18 miesięcy na zmianę niekonstytucyjnych przepisów. Jak stwierdził TK, finansowanie służby zdrowia jest ustawowym zadaniem strony rządowej. TK przyznał także, że przekazywane środki są nieadekwatne do kosztów ponoszonych przez placówki, a niedobory ochrony zdrowia są znane ustawodawcy i mają charakter systemowy. Jak zauważył Trybunał, Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie zwracała uwagę na problem nadwykonań i niedofinansowania szpitali, co potwierdza, że tu właśnie należy szukać rzeczywistych źródeł problemu.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu PiekarySlaskie.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również